MTTQ phường Đội Cấn (thành phố Tuyên Quang) đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thứ Năm, 14/5/2020 - 15:59 Đã xem: 4575

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngày 12/05/2020, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy chi bộ Tổ 3 cùng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức hội nghị ra mắt nhóm tự quản Liên kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn khu dân cư.

      Nhóm gồm các thành viên là các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Tổ 3, với mục tiêu xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và điều kiện để cùng phát triển, nhằm thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đồng tình hưởng ứng tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Nhóm tự quản Liên kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giỏi trên địa bàn khu dân cư Tổ 3, phường Đội Cấn ra mắt tại hội nghị


      Đến nay, trên địa bàn phường Đội Cấn đang duy trì hoạt động 30 tổ, nhóm tự quản tại 24/24 khu dân cư. Trong đó, Uỷ ban MTTQ Phường chủ trì 28 tổ nhóm tự quản hoạt động với các nội dung: Bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm; Xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; Xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh; Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 
       Các Tổ, Nhóm tự quản đã đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả. Điển hình như mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp đang được thực hiện có hiệu quả tại 15 tổ, điển hình như các tổ tự quản tổ 9, tổ 10, tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 16. tổ 18, tổ 19 …Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đã phát huy tốt vai trò của người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi ý thức của người dân trong xử lý rác thải sinh hoạt. Vì vậy, việc thu gom, vận chuyển rác ra bãi rác tập trung của thôn được thực hiện thành nền nếp, tạo môi môi trường luôn sạch sẽ góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường vốn là vấn đề quan tâm của địa phương. 
      Mô hình liên kết giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, vận động nhân dân tham gia thực hiện các dự án mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, giúp nhau giảm nghèo, Trong năm 2019 các tổ tự quản còn huy động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng đường bê tông được 3.151m đường ngõ xóm, hoàn thành 460 m kênh mương thành mỏng, và 422m cống rãnh thoát nước tại khu dân cư tổ 4, tổ 6, tổ 7 với sự tham gia đóng góp về nhân công cũng như kinh phí lên tới gần 800 triệu đồng, đồng thời tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước và hố ga các loại, trồng các loại hoa hai bên các tuyến đường, vận động nhân đóng góp tiền, ngày công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại các thôn như Tổ 1, Tổ 5,  Tổ 9, Tổ 11, Tổ 6, tạo ra cảnh quan môi trường sạch đẹp.  
      Mô hình tự quản về xây dựng gia đình văn hoá và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại tổ 2, tổ 3, tổ 12, với các thành viên trong tổ đã đề xuất đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh vào quy ước để thực hiện, là cơ sở cho việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa; tổ chức cho nhân dân đăng ký, ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 
      Khu dân cư tổ 7, tổ 8 với mô hình bảo tồn và phát huy  bản sắc văn hóa dân tộc đã thực hiện xây dựng các các thiết chế văn hóa, phát triển phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, duy trì các hoạt động về lễ hội, Đình làng, Tung Còn, câu lạc bộ Sình ca Cao Lan nhằm đáp ứng về đời sống tinh thần cho nhân dân. Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. 
       Thông qua hoạt động của các mô hình tự quản, mỗi khu dân cư, mỗi gia đình, mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                    Nguyễn Chí Khiêm

                                                        Chủ tịch MTTQ phường Đội Cấn

                                                                                             
 

Xem tin theo ngày:   / /