Hàm Yên: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện triển khai kế hoạch giám sát chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020 - 08:24

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19


      Chiều ngày 13/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên tổ chức họp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đại diện Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện thông qua dự thảo kế hoạch giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nhữ Thị Tuyết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì buổi làm việc. 

 

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên Nhữ Thị Tuyết Thanh (bên phải) cùng các đại biểu tại buổi làm việc

 

      Tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Thị Tuyết Thanh đã thông qua Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT, ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hàm Yên.
       Theo Kế hoạch, từ ngày 20 đến ngày 30/5/2020, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện về công tác triển khai thực hiện và việc rà soát, lập danh sách đối với 03 đối tượng được hỗ trợ theo quy định gồm: (1) Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; (2) Người có công với cách mạng và gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, (3) và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP, do MTTQ cấp huyện chủ trì giám sát.
       Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện cung cấp những văn bản, tài liệu, thông tin liên quan phục vụ công tác giám sát.
       Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận và ngành Lao động, Thương binh & Xã hội ở địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát ở cấp mình đúng theo thời gian quy định./.

                                                                                 Như Trang

                                                               PCT Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên

Xem tin theo ngày:   / /