Khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020 - 07:24

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 6-5, UBND tỉnh họp, nghe báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì hội nghị.

 

      Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tổng số đối tượng trong tỉnh dự kiến được hỗ trợ là trên 283 nghìn người, với tổng kinh phí dự kiến gần 350 tỷ đồng, bao gồm trên 10 nghìn lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các chủ sử dụng lao động, hộ kinh doanh, các đối tượng chính sách xã hội… Đến thời điểm này, mới chỉ có một số địa phương như Na Hang, Hàm Yên, Lâm Bình thực hiện chi trả cho 429 người có công với trên 643 triệu đồng.
      Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở ngành, địa phương tập trung làm rõ một số vướng mắc trong quá trình triển khai, như việc lập danh sách chậm do số lượng đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhiều, có đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ; kinh phí hỗ trợ chưa được UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, do đó việc bố trí kinh phí chi trả cho các đối tượng đã được phê duyệt còn chậm.
      Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Giang đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách của Chính phủ, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Giang yêu cầu việc chi trả cho các đối tượng chính sách xã hội hoàn thành trước ngày 10-5; hộ nghèo, cận nghèo, rà soát chậm nhất xong trước ngày 15-5 và hoàn thành chi trả trước ngày 25-5; các đối tượng khác sẽ hoàn thành chi trả chậm nhất trong tháng 6. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các huyện thành phố phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện; nếu phát hiện đối tượng trục lợi chính sách, cần xử lý nghiêm để răn đe, làm gương.

                                                                                     Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /