Thăm, tặng quà người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 14:12

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 23 và 24/3/2020, bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng 20 suất quà cho người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của một số xã thuộc huyện Hàm Yên và huyện Yên Sơn.


Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương (thứ tư từ trái sang) thăm, tặng quà

cho người uy tín tiêu biểu tại xã Hùng Lợi (Yên Sơn)

 

      Bà Tăng Thị Dương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, ghi nhận, biểu dương những thành tích của người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, là trụ cột duy trì mối quan hệ đoàn kết, cùng với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn, hội ở khu dân cư xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản đạt hiệu quả; tích cực tuyên truyền để đồng bào các dân tộc thiểu số cảnh giác với các đối tượng hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền tà đạo, đạo lạ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội góp phần cùng các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, cảnh giác đấu tranh với âm mưu chống phá cách mạng, chống lại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong xã hội.

Bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà cho người uy tín tiêu biểu xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên


      Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những người tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở xóm, bản, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Họ là những người am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, trực tiếp truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con dân bản. Người uy tín đã và đang phát huy vai trò quan trọng của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


                                                                                          Lăng Thu Hằng


Tổng số: 257 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /