Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 13:50

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Phúc Thịnh trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Mô hình nuôi cá  Rô phi đường nghiệp của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Thanh thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa)

 

      Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xây dựng, đưa vào hoạt động thành nền nếp các mô hình tự quản, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập. Tập trung tuyên truyền tới nhân dân nắm được các chính sách theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để nhân dân nắm được các nguồn vốn vay ưu đãi mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, có nhiều mô hình phát triển kinh tế đang được mở rộng cụ thể như mô hình nuôi cá rô phi đường nghiệp, mô hình nuôi trâu sinh sản, mô hình trồng nấm ….đã được các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất.
      Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã  làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp  đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mới, sửa chữa nhà ở. Từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã đã hỗ trợ 01 hộ nghèo làm nhà mới với số tiền 10 triệu đồng và 01 hộ nghèo đặc biệt khó khăn sửa nhà với số tiền 7 triệu đồng và vận động nhân dân tham gia giúp đỡ ngày công lao động.
      Thông qua cuộc vận  động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từng hộ gia đình trên địa bàn xã đã nâng cao nhận thức và có trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Phúc Thịnh ngày càng giàu đẹp văn minh.
                                                                 
                                                                                       Lê Thị Bình
                                                                Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh


Tổng số: 363 | Trang: 1 trên tổng số 37 trang  

Xem tin theo ngày:   / /