Mặt trận Tổ quốc xã Ninh Lai (Sơn Dương) phát động ủng hộ kinh phí xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ

Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 - 16:39

Cỡ chữ: A+ A-

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Ninh Lai (Sơn Dương) đã có nhiều hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn xã.


       Công tác xây dựng, sửa chữa và nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân chăm lo chu đáo, đảm bảo mỹ quan, bền vững, đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng.

      Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ninh Lai đã xây dựng kế hoạch phát động ủng hộ kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm, ghi tên các anh hùng Liệt Sỹ. Đây là công trình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, là công trình chào mừng Đại hội đảng bộ xã Ninh Lai lần thứ XXI, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kinh phí thực hiện công trình bằng huy động các nguồn lực đúng theo quy định của Nhà nước.

 

Các đại biểu tại hội nghị phát động tham gia ủng hộ xây dựng nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ


      Chiều ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Ninh Lai phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức phát động vận động cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã tham gia ủng hộ xây dựng công trình Đài tưởng niệm ghi tên các Liệt sĩ. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên địa bàn xã ủng hộ ít nhất một ngày lương, ngày công lao động; mỗi hộ gia đình tại các thôn ủng hộ từ 50 nghìn đồng trở lên; con em là người dân Ninh Lai đang sinh sống trên mọi miền của tổ quốc, các tổ chức, cá nhân ngoài địa bàn xã, các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ tuỳ lòng hảo tâm . 
      Thời gian vận động ủng hộ đợt I từ ngày 08/3/2020 đến hết ngày 30/3/2020; đợt II từ 01/4/2020 đến khi hoàn thành công trình.
                                                                    
                                                                                       Đinh Minh Tuyên
                                                                       Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ninh Lai


Tổng số: 379 | Trang: 1 trên tổng số 38 trang  

Xem tin theo ngày:   / /