Mặt trận Tổ quốc xã Thái Bình (Yên Sơn) triển khai xây dựng công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 - 08:36

Cỡ chữ: A+ A-

Để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thái Bình (Yên Sơn) tích cực triển khai nhiều hoạt động.


       Nổi bật là Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thái Bình đã tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường trong xã. Ủy ban MTTQ và Đoàn thanh niên xã Thái Bình đã xây dựng 02 pano tuyên truyền về nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với số tiền 11 triệu đồng. Hội phụ nữ xã đã vận động hội viên trồng hoa trên tuyến đường từ Thôn Bình Ca đi Thôn 9. Hội Nông dân xã phối hợp làm đường điện thắp sáng đường quê tại Thôn 7 trị giá 11,5 triệu đồng.

Công trình biển pa nô tuyên truyền nông thôn mới của MTTQ và Đoàn thanh niên xã Thái Bình

chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025  


       Trong năm 2020, xã Thái Bình phấn đấu vê đích nông thôn mới nâng cao, MTTQ xã tích cực phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp kiểm tra, rà soát nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên phụ trách và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thôn thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Trong đó tập trung  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân dân tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong đó tập trung xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, các thôn kiểu mẫu, nhà vườn kiểu mẫu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm từ nhựa dùng 01 lần, tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa” và phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần”. Tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại rác thải nhựa tại các khu dân cư, sử dụng các loại túi, sản phẩm đựng đồ dùng bằng chất liệu khác thân thiện với môi trường để thay thế cho túi nilon và các sản phẩm khác từ nhựa sử dụng 01 lần, hướng dẫn các tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động đi vào nền nếp, có hiệu quả… Đây cũng là những việc làm, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
                                                                                              Phạm Thị Linh
                                                                        Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Bình

 


Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /