Ủy ban MTTQ xã Minh Hương triển khai thành lập mô hình tự quản ở khu dân cư

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 - 08:11

Cỡ chữ: A+ A-

Xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là nhiệm vụ trọng tâm.


      Trong quý I/2020, Ủy ban MTTQ xã Minh Hương, huyện Hàm Yên chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai thành lập mô hình tự quản ở khu dân cư. Từ 02 mô hình điểm đã thành lập trước đây (mô hình tự quản về an ninh trật tự thôn 6 Minh Tiến và thôn 10 Minh Tiến), đến nay, xã Minh Hương đã thành lập thêm được 8 mô hình “Bóng điện an ninh”, “Đoạn đường an ninh” ở 8/20 thôn. Mô hình “Bóng điện an ninh”, “Đoạn đường an ninh” nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp vật chất và ngày công lao động để thực hiện mô hình tự quản. Đến nay, tổng chiều dài đường liên thôn có đèn chiếu sáng là 4.420m, trong đó kinh phí nhân dân tham gia đóng góp trên 50 triệu đồng, chưa kể ngày công tham gia lắp đặt.

Một đoạn đường thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê" tại xã Minh Hương (Hàm Yên)


      Việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả.
      Để công tác xây dựng mô hình tự quản đi vào chiều sâu, phát huy được hiệu quả, thời gian tới Ủy ban MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác xây dựng mô hình tự quản; phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, nắm tình hình, xác định việc xây dựng mô hình tự quản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để xây dựng phong trào tại địa phương; đẩy mạnh công tác khảo sát, xây dựng, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của từng mô hình tự quản, qua đó phát hiện những mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao để giới thiệu nhân rộng thành những mô hình điển hình. Phấn đấu 20/20 thôn trên địa bàn xã đều thành lập được ít nhất 2 mô hình tổ, nhóm tự quản trong năm 2020, đưa các mô hình vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả.
    
      
                                                                                             Hoàng Văn Nhân
                                                                            Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Minh Hương

                      
                                               


Tổng số: 431 | Trang: 1 trên tổng số 44 trang  

Xem tin theo ngày:   / /