Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Chiêu Yên (Yên Sơn) thống nhất chương trình giám sát năm 2020

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 - 08:02

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 10/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ trì làm việc với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã Chiêu Yên (Yên Sơn) xây dựng chương trình giám sát năm 2020.


Các đại biểu tại buổi làm việc

 

      Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã thông qua chương trình giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã. Theo đó, Ủy ban MTTQ xã giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn; Hội CCB xã giám sát thực hiện giải quyết chế độ cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49/2015-TTg; Hội nông dân xã giám sát về thực hiện vốn vay theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hội LHPN xã giám sát về cho hộ nghèo vay vốn làm mới nhà ở; Công đoàn Cơ sở giám sát việc trả lương qua thẻ cho cán bộ, công chức; Đoàn thanh niên xã giám sát việc tập hợp thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn.

        Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến góp ý nhằm thức hiện tốt chương trình giám sát năm 2020.        Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trần Anh Quân đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nội dung Chương trình giám sát đã thống nhất và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra./.
                                                                                       

                                                                                                    Trần Anh Quân
                                                                                         Chủ tịch MTTQ xã Chiêu Yên
                 


Tổng số: 375 | Trang: 1 trên tổng số 38 trang  

Xem tin theo ngày:   / /