Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 - 15:44

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều 19/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc họp về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

 

      Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam là sự kiện quan trọng, thông qua hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
      Tại buổi họp, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận và góp ý vào đề án tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ý kiến đều cho rằng, lễ kỷ niệm cần tạo được không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
      Để làm được điều này, trước hết cần phải có kế hoạch để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Từ đó khẳng định những thành tựu to lớn của Nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới.
      Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp


      Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với việc triển khai các nội dung trong đề án và kế hoạch triển khai Lễ kỷ niệm.
      Về nội dung thực hiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, chương trình phải có đầy đủ 6 hoạt động đã nêu trong thông báo kết luận, trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và khoảng thời gian tổ chức thực hiện; bên cạnh đó, về kinh phí thực hiện, cần thực hiện đúng theo phân cấp ngân sách được pháp luật quy định.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc họp

 

      Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các ban, đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung chương trình cụ thể và kinh phí thực hiện; đồng thời khẳng định, trong quá trình phối hợp thực hiện cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tích cực đôn đốc, tập trung thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra, làm sao để ngày lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                      Theo Trang thông tin điện tử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.432 views


Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /