Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020 - 15:15

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng 14/02, Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020.


      Dự và chủ trì hội nghị có ông Ma Phúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

Các đại biểu dự hội nghị


      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Ma Phúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã triển khai, quán triệt thông báo số 04/TB-MTTQ ngày 16/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc phân bổ, giao chỉ tiêu năm 2020; phân công, giao nhiệm vụ cho các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng cũng như cách phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra theo tinh thần công văn số 268/MTTQ-BTT ngày 03/2/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ từ huyện đến khu dân cư, nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn xây dựng và thực hiện các mô hình, tổ, nhóm tự quản ở khu dân cư hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
      Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận đưa ra một số giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020.
      Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, ông Ma Phúc Sơn tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu, mong muốn các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện tích cực phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.
                                                                                              Vi Nụ
                                                                       PCT Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình

 


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /