Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thứ Ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020 - 08:44

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng 10/02, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020.


      Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng 2.271 đại biểu là cán bộ Mặt trận các cấp tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

 

      Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ trỉnh. 
      Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã quán triệt Quy định 212-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 77-CV/TW ngày 21/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. Quán triệt chuyên đề “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...
      Cũng tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu được các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung MTTQ Việt Nam quán triệt các chuyên đề về “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay”; chuyên đề về: “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; chuyên đề về: “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” và chuyên đề về: “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.
      Để thực hiện hiệu quả các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX để hoạt động của Mặt trận phải gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2020 đặc biệt là việc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.
      Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phải là điểm nhấn để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó huy động sức mạnh của Nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước trong năm 2020.
      Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm. Song song với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ các cấp cần phối hợp với ngành y tế vào cuộc giám sát việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV tại mỗi địa phương.

                                                                                                       Đỗ Sang


Tổng số: 243 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  

Xem tin theo ngày:   / /