Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024 thông qua dự thảo Quy chế hoạt động

Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 11:08

Cỡ chữ: A+ A-

Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam (khóa VIII); căn cứ Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 25/9/2019, Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên đã quyết định thành lập Ban Tư vấn Ban Tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024.


      Ngày 20/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên đã tổ chức buổi gặp mặt, ra mắt Ban tư vấn và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các thành viên trong Ban tư vấn.

Hội nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật

và Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ huyện.
      Thay mặt Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện, bà Nhữ Thị Tuyết Thanh trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu dự hội nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ chỉnh sửa, bổ sung và chính thức ban hành quy chế hoạt động của Ban tư vấn, đồng thời mong muốn các thành viên Ban tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm công tác của mình thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát chuyên đề, hội nghị phản biện do MTTQ huyện chủ trì tổ chức… qua đó, nhằm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

                                                                                                 Ma Thị Như Trang
                                                                              Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 258 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /