Hàm Yên: Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2019

Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 10:18

Cỡ chữ: A+ A-

Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ cấp huyện và 18/18 xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành việc tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020


      Năm 2019, MTTQ các cấp trong huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của MTTQ cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban MTTQ để tổ chức thực hiện có hiệu quả. MTTQ  huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo thời gian và đúng kế hoạch. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn các Ban công tác Mặt trận đối với các thôn thực hiện việc chia tách, sáp nhập thôn, đồng thời phối hợp bầu trưởng thôn, tổ hòa giải cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt ''Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thiết thực. MTTQ huyện trao tặng 10 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Phù Lưu – là xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ đột xuất cho 08 trường hợp với số tiền 19 triệu đồng, vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ được trên 350 triệu đồng.
 


Bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

      Năm 2020 MTTQ cấp huyện, cấp xã huyện hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tập trung truyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp. nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng và hướng dẫn các mô hình, tổ, nhóm tự quản hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…
      Nhân dịp tổng kết, Ủy ban MTTQ huyện đã khen thưởng cho 23 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019, biểu dương 05 tập thể Ủy ban MTTQ cấp xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; khen thưởng 06 tổ tự quản, 11 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ cấp xã đã tặng giấy khen cho 270 tập thể, 450 cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

                                                                                                       Ma Thị Như Trang
                                                                                    Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 632 | Trang: 1 trên tổng số 64 trang  

Xem tin theo ngày:   / /