Đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 09:14

Cỡ chữ: A+ A-

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 03 tôn giáo, gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin Lành với 53.513 tín đồ, 79 chức sắc, 93 cơ sở thờ tự (riêng Đạo Tin Lành, các điểm nhóm và 02 Hội thánh cơ sở mới thành lập chưa có cơ sở thờ tự, mượn nhà riêng để sinh hoạt).


      Hoạt động, sinh hoạt của các tôn giáo cơ bản ổn định, chức sắc, chức việc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động giáo dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Phạm Đình Tứ, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo quá trình tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo

 


      Thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTG ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; trong năm 2019, Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công chức, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Chỉ thị số 1940/CT-TTG ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; phối hợp trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo, chủ động nắm tình hình, rà soát thống kê số liệu, thực trạng sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo của các tổ chức tôn giáo; phối hợp xem xét, giải quyết nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo về nhà, đất liên quan đến tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, các ngày lễ trọng của các tổ chức tôn giáo như: Lễ Phật đản, Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh hằng năm đều được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo... góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương. 
      Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 họ giáo (Gò Hu, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương và Trũng Lầu, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 cơ sở tôn giáo của đạo Phật (Chùa Đồng Yên, Chùa Phổ Linh, xã Kim Phú và Chùa Xuân Vân, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn). Nâng tổng số cơ sở thờ tự của Đạo Phật, Đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 57 cơ sở tôn giáo.

Ông Đặng Minh Tơn, Phó Gián đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang- Trụ trì chùa Phổ Linh 


      Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh khẳng định việc thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật. Qua đó các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                           Lăng Hằng
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.090 views


Tổng số: 243 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  

Xem tin theo ngày:   / /