Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tổng kết công tác thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 - 10:36

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 18/01/2020, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


         

Các đại biểu dự hội nghị

 

       Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên.
          Năm 2019, phong trào thi đua của các đơn vị đều được xây dựng phù hợp với nội dung, mục tiêu và giải pháp cụ thể, gắn với những sự kiện chính trị  của đất nước, của tỉn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Thanh niên làm chủ đất nước”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả cao.
         Các đơn vị trong Khối chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực cho cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
          Triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực lao động sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ cùng phát triển; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn viên, hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi…
         Năm 2020, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên trong phong trào thi đua, khen thưởng; đổi mới, sáng tạo và nhân rộng các điển hình tiên tiến… 

 

Đại diện lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ký giao ước thi đua


           Hội nghị bình xét, lựa chọn suy tôn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, có 3 đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thúy Hà, bàn giao Cờ Thường trực Khối thi đua cho Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bàn giao Cờ Thường trực Khối cho Hội Cựu chiến binh tỉnh


    Cùng ngày, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức giao lưu thể thao tại Nhà thi đấu Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh.
                                                                                            Hà Sen    


Tổng số: 257 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /