Huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Quan

Thứ Năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020 - 22:15

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 08/01/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Quan.


      Dự hội nghị có bà Phạm Thị Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND- UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội xã Kim Quan và 70 đại biểu là thành viên các Ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã Kim Quan.
      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Mã Ngọc Tương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Quan thông tin về tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Kim Quan và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian tới.
      Bà Phạm Thị Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn hướng dẫn cách lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới thông qua mẫu phiếu số 01. Hướng dẫn cách tuyên truyền cho người dân về 19 câu hỏi trong phiếu, trong đó có 15 câu hỏi trực tiếp liên quan đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã, 03 câu hỏi về cảm nhận của người dân về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ cấp xã, việc tuyên truyền vận động nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới.

 

 

Bà Phạm Thị Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn

hướng dẫn cách lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân

 

      Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến này phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
      Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện ít nhất tại 70% số hộ gia đình của các xã, thị trấn. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào 19 tiêu chí và các vấn đề: Cơ sở vật chất, quy hoạch bố trí các khu sản xuất, hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống tưới tiêu, phục vụ sản xuất, điện, cơ sở vật chất các trường lớp, trạm y tế, điểm vui chơi, bảo vệ môi trường; tình hình an ninh trật tự; hệ thống đường giao thông kết nối các xã; hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, thái độ phục vụ của công chức, viên chức của huyện, các xã đối với người dân...Về hình thức lấy phiếu, các đại biểu thống nhất lấy bằng hai hình thức tổ chức hội nghị thôn hoặc lấy ý kiến qua phiếu trực tiếp tại  các hộ gia đình…
      Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, Ủy ban MTTQ xã Kim Quan thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở UBND và nhà văn hóa các khu dân cư để người dân biết, giám sát.
      Qua tập huấn, đã giúp cho cán bộ Mặt trận xã và các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nắm vững nội dung, triển khai thực hiện đúng các quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới. Đây cũng là căn cứ để huyện đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

                                                                                                          

                                                                                    MTTQ huyện Yên Sơn
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.014 views


Tổng số: 632 | Trang: 1 trên tổng số 64 trang  

Xem tin theo ngày:   / /