Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở

Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019 - 15:37

Cỡ chữ: A+ A-

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới, chiều ngày 22/11/2019, tại Hội trường cơ quan khối Dân thành phố Tuyên Quang, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở.


     

Đ/c Phan Văn Vượng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam và đ/c Đỗ Minh Tân, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị

 

     Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Vượng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thị Hồng, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Minh Tân, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Âu Thế Thái, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; các đảng viên Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ thành phố, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường thành phố Tuyên Quang.

        Phát biểu đề dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề, ông Phan Văn Vượng, Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ xuất phát từ chổ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vi trí của Nhân dân. Dân chủ và phát huy dân chủ không chỉ được khẳng định trong chủ trương, đường lối của Đảng mà còn được thể chế hóa và được đảm bảo thực hiện thông qua Hiến pháp và hệ thống pháp luật của Nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm. Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 đã quy định và bảo đảm cho Nhân dân thực hiện quyền được biết các nội dung liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của mình ở cơ sở, quyền được bàn và quyết định, quyền được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và quyền được giám sát...

 

Đảng viên tham luận tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề


       Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu tham luận làm rõ về việc tổ chức thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở, đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo (01 ý kiến của đảng viên Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, 01 ý kiến của đảng viên Chi bộ ủy ban MTTQ tỉnh; 01 ý kiến của lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và 03 ý kiến thạm luận của Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Đội Cấn, xã An Tường, xã Tràng Đà với các nội dung: MTTQ các cấp phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực trạng và giải pháp; thực hiện dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực trạng và các giải pháp…). Các ý kiến đã khẳng định, thông qua việc tổ chức thực hành dân chủ ở cơ sở, nhất là dân chủ trong việc để nhân dân phát huy quyền làm chủ, được bàn bạc, thống nhất và chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là trong tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc - tôn giáo, xây dựng các mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư….đã và đang tạo động lực thúc đẩy, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước, của các cấp chính quyền; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị


       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tân - Bí thư Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Phan Văn Vượng, Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật khẳng định về sự đúng đắn của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền đến Nhân dân những chính sách liên quan đến dân để thực hiện dân chủ trong dân, với phương châm hướng về cơ sở, vận động nhân dân tham gia vào quản lý Nhà nước, thực hiện cơ chế “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng cần hướng đến đích cuối cùng là “Dân hưởng”. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quyền giám sát của nhân dân; xây dựng có hiệu quả các mô hình khu dân cư tự quản để phát huy dân chủ ở khu dân cư; thực hiện dân chủ thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri để tổng hợp, phản ánh các ý kiến kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội, HĐND các cấp, để nhân dân được tham gia vào việc quản lý của Nhà nước…

Các đồng chí lãnh đạo và đảng viên tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề chụp ảnh lưu niệm.

 

    Nhân dịp này, Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm và dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, khu di tích lịch sử Tân Trào (Sơn Dương); thăm và dâng hoa tại Bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tại xã Kiên Đài (huyện Chiêm Hóa).

 

Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo MTTQ huyện Chiêm Hóa, lãnh đạo xã Kiên Đài dâng hoa tại Bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Hải Yến- UBMTTQ tỉnh
 

Xem tin theo ngày:   / /