Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 - 16:22

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều 24/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại 63 điểm cầu trong cả nước.


       Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương, có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

      Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang


      Tại hội nghị Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024:
      Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu chính thức và khách mời. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Lời kêu gọi và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

      Đại hội xác định 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

      Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 385 vị; tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị, còn khuyết 11 vị thuộc cơ cấu các tổ chức thành viên, cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn khi có nhân sự đủ điều kiện. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 62 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 06 đồng chí (tái cử) và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 06 vị (04 vị tái cử, 02 vị bổ sung mới).

      Cũng tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ "Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019; Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019”. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình Gala tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017 - 2019 vào ngày 01/10/2019 và Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo” vào ngày 17/10/2019.

      Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố phối hợp tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.
      Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền động viên, biểu dương gia đình nghèo, cộng đồng nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững; các địa phương có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ghi nhận, tôn vinh sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

                                                                                                                  Đỗ Sang

 


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /