Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 - 14:26

Cỡ chữ: A+ A-

Xã Tứ Quận là một xã thuần nông, có trục đường Quốc lộ 2 đi qua từ km 13 đến km 19, địa bàn xã là trung tâm huyện Yên Sơn. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.641,66 ha trong đó đất nông nghiệp là 2.377,30 ha, ngoài ra là đất trồng rừng, sông suối, hồ ao. Toàn xã có 13 thôn gồm 2.041 hộ với 8.090 nhân khẩu, có 9 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 49%.


     

 

Nhà văn hóa thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn được xây dựng khang trang

từ nguồn vốn Nhà nước cấp và đóng góp của nhân dân

 

      Xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại xã Tứ Quận, giai đoạn 2014 - 2019 Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với chính quyền, các thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền của vật chất để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng như làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, nhà văn hóa thôn, xây dựng các lớp học. Điển hình là nhân dân thôn Cầu Trôi tự nguyện đóng góp 81.000.000 đồng để san ủi mặt bằng xây dựng lớp học thôn Cầu Trôi và hộ gia đình ông Bàn Văn Năm thôn Cầu Trôi tự nguyện hiến 1.000 m2 đất xây dựng lớp học tại phân hiệu thôn Cầu Trôi. Nhân dân đóng góp với số tiền 180.000.000 đồng để san ủi mặt bằng xây lớp học tại phân hiệu thôn Cây Nhãn. Hộ ông Đặng Văn Kết, Thôn Cây Nhãn hiến 125 m2 đất xây dựng lớp học tại thôn Cây Nhãn. Ngoài việc nhà nuước hỗ trợ tiền xây dựng nhà văn hóa, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân đóng góp thêm được với số tiền hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 5 nhà văn hóa thôn Dàm, thôn Nhùng, thôn Đồng Cầu, thôn Bình Ca 1, thôn Bình Ca 2.

 

 

Nhân dân thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn 
phấn khởi đi trên con đường bê tông mới do chính mình đóng góp và hiến đất.


 

      Thực hiện phong trào Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Mặt trận Tổ quốc xã Tứ Quận cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây trên 37 km đường bê tông nông thôn, lắp được 7.5 km cấu kiện bê tông kênh mương nội đồng bằng cấu kiện đúc sẵn để phục vụ cho việc tưới, tiêu nội đồng, tổ chức 145 buổi vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm….
      Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ" Ủy ban MTTQ xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã phối hợp, phát huy làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động giúp người dân tự nguyện, tự giác hiến đất, góp công, góp của, đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                           Hà Sen
                                                                                       Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.176 views


Tổng số: 254 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /