Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên chủ trì thực hiện công tác giám sát, nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019 - 14:06

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-TT-TP-HLG ngày 10/4/2019 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên với Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Hội Luật gia huyện Hàm Yên; ngày 15/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT về giám sát việc tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và đối thoại với nhân dân tại xã Minh Khương và xã Minh Dân.


      Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 11/9/2019, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên do Bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn gồm: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Hội Luật gia huyện Hàm Yên đã giám sát tại xã Minh Khương và xã Minh Dân, mốc giám sát từ 01/01/2019 đến 31/7/2019.

 

 

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên làm việc với UBND xã Minh Khương

 

      Thông qua hoạt động giám sát của Đoàn nhằm giúp cấp ủy chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tại cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và đối thoại với công dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo ở cơ sở, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp.

                                                                                                  Hoàng Phương
                                                                            Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 632 | Trang: 1 trên tổng số 64 trang  

Xem tin theo ngày:   / /