Sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ, đầu năm học mới 2019 - 2020

Thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019 - 15:37

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Xác định việc huy động trẻ đi nhà trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ.


    Nhằm khắc phục tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trong toàn tỉnh năm học 2018-2019 vẫn ở mức thấp, chưa đạt kế hoạch năm đề ra 23,1%/25,1%; 3/7 huyện, thành phố tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ chưa đạt kế hoạch của tỉnh: Hàm Yên 13%/13,3%; Sơn Dương 14,1%/22,5%; thành phố Tuyên Quang 47,8%/52%. Chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, ngay từ đầu tháng 8/2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã rất quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở dưới cơ sở.

   Ngày 08/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đánh giá kết quả và bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiệp thương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm, ngoài việc phối hợp rà soát số trẻ là con em của đoàn viên, hội viên trong từng tổ chức dưới sự chủ trì của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, phân công cho từng chi hội đảm nhiệm công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ và đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển giáo dục Mầm non ngoài công lập; mỗi tổ chức còn đảm nhiệm thực hiện một công việc cụ thể, như MTTQ thực hiện công tác vận động xã hội hóa để thêm nguồn lực cho huy động trẻ đi nhà trẻ. Đoàn thanh niên đảm nhiệm huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng phòng học, tu sửa trường lớp, bếp ăn cho trẻ; giúp đỡ về thiết bị, đồ chơi, giá để giầy dép, đồ dùng cho các nhóm trẻ còn khó khăn; vận động thành lập nhóm trẻ tư thục tại địa phương theo quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình “Bếp ăn an toàn cho trẻ”. Hội Nông dân vận động giúp đỡ, hỗ trợ sản phẩm thực phẩm, nông sản an toàn cho các điểm nhóm trẻ; Hội Cựu Chiến binh thực hiện việc giám sát thường xuyên về tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các điểm nhóm trẻ, nhà trẻ trên địa bàn…

 

Đoàn công tác do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì làm việc tại huyện Hàm Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết 73 của BTV Tỉnh ủy

 

     Đồng thời MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với Hội khuyến học tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội nông dân tỉnh làm việc với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hàm Yên, Sơn Dương về thực hiện Nghị quyết 73; xuống cơ sở nắm thực trạng huy động trẻ và thăm tặng quà cho 4 điểm nhóm trẻ và trường Mầm non trên địa bàn Hàm Yên, Sơn Dương, với số tiền 8 triệu đồng. Ngay sau đó, Ủy ban MTTQ đã đề xuất kiến nghị với tỉnh về một số khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong thực hiện huy động trẻ đi nhà trẻ. Thực hiện Kết luận Hội nghị ngày 08/8/2019, các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh đã chỉ đạo kịp thời trong hệ thống từng tổ chức đoàn hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ, qua đó đã góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đầu năm học mới 2019 - 2020.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội khuyến học tỉnh thăm hỏi các cháu và tặng quà cho

nhóm trẻ tư thục tại trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên thị trấn Sơn Dương

     Đầu tháng 9/2019, toàn tỉnh có 151 trường mầm non (có 04 trường ngoài công lập, tăng 01 trường so với năm học 2018-2019), 2.204 nhóm, lớp (tăng 32 nhóm so với năm học trước), trong đó nhà trẻ 552 nhóm (tăng 102 nhóm); mẫu giáo 1.652 nhóm, giảm 70 nhóm. Số trẻ mầm non huy động 59.213 trẻ/83.210 trẻ, tỷ lệ đạt 71,16%, trong đó nhà trẻ 10.713 trẻ/34.703 trẻ, tăng 1.515 trẻ, tỷ lệ huy động đạt 30,87%, tăng 7,77%; mẫu giáo 48.500 trẻ/48.507 trẻ, giảm 2.095 trẻ, tỷ lệ huy động đạt 99,98%. 7/7 huyện, thành phố tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đều tăng, trong đó: Sơn Dương tăng 15,1% (tỷ lệ huy động đạt 29,2%), Chiêm Hóa tăng 6,4% (tỷ lệ huy động đạt 29,1%), Hàm Yên tăng 6,4% (tỷ lệ huy động đạt 19,4%), Na Hang tăng 6,0% (tỷ lệ huy động đạt 30,3%), Yên Sơn tăng 5,3% (tỷ lệ huy động đạt 36,2%), Lâm Bình tăng 5,0% (tỷ lệ huy động đạt 26,3%), thành phố Tuyên Quang tăng 0,7% (tỷ lệ huy động đạt 48,5%). Đây chính là thành tích khởi sắc đạt được ngay từ đầu năm học mới này.

   

 Đoàn xã Hồng Quang (Lâm Bình) khánh thành công trình bếp ăn cho trường Mầm non xã Hồng Quang ngày 3/9/2019


     Hiện nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đang tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực để giúp đỡ nguồn lực cho huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chỉ tính riêng trong tháng 8 và đầu tháng 9/2019 Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã vận động xã hội hóa từ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ được trên 400 triệu đồng. Tỉnh đoàn thanh niên khánh thành Công trình “Phòng lớp học mầm non” thôn Ngoan A, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Công trình có diện tích trên 70 m2 nằm trong khuôn viên điểm trường Mầm non thôn Ngoan A, xã Xuân Quang, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công ty Đầu tư Bất động sản Phước Lành. Huyện đoàn Sơn Dương tu sửa 02 phòng học cho trẻ mầm non tại xã Cấp Tiến, Sơn Dương. Phối hợp với Đoàn thanh niên Văn phòng Chính Phủ tổ chức trao tặng 02 máy lọc nước; 205 ghế cho các em học sinh trường mầm non xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương. Đoàn xã Hồng Quang ngày 3/9/2019 khánh thành một công trình bếp ăn cho trường Mầm non xã Hồng Quang, công trình nhà cấp 4, diện tích 40m2 với tổng kinh phí 70 triệu đồng từ vận động xã hội hóa…

    Hội Cựu chiến binh xã Ninh Lai, Sơn Dương duy trì tốt mô hình “Nhà trẻ Sen Việt” (mô hình nhà trẻ gia đình), do Ông Ôn Cát Thành, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên với trên 20 trẻ. Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên tổ chức phát động đợt tháng 9/2019, vận động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ nguồn lực cho trẻ.

    Trước đó, năm học 2018-2019, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ đi nhà trẻ và tổ chức một số hoạt động giúp đỡ cho trẻ, điển hình như: Đoàn thanh niên xây dựng và tu sửa được 03 phòng lớp học, 01 bếp ăn; huy động được 20 triệu đồng; quyên góp, ủng hộ tặng đồ chơi, giá đựng giầy, dép... cho các điểm trường mầm non trị giá 120 triệu đồng. Duy trì tốt hoạt động của các nhóm trẻ đã được thành lập tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; nhóm trẻ Họa My tại xã Hợp Hòa (Sơn Dương); nhóm trẻ “Ngôi sao sáng” tại xã Bình An (Lâm Bình). Hội Cựu Chiến Binh xã Ninh Lai (Sơn Dương) tháng 4/2019 xây dựng 01 mô hình “nhà trẻ gia đình”, thu hút trên 20 trẻ. Ủy ban MTTQ xã Yên Phú ( Hàm Yên) phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia nhiều ngày công tu sửa lớp học, ủng hộ cơ sở vật chất mở 01 lớp cho 11 cháu ở thôn 1 Yên Lập...

    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc huy động trẻ đi nhà trẻ cũng gặp một số hạn chế, khó khăn như số phòng học còn thiếu so với nhu cầu huy động 113 phòng; số trẻ ngoài công lập giảm, toàn tỉnh chỉ có 436 trẻ học mầm non ngoài công lập/10.713 trẻ đã ra lớp, tỷ lệ đạt 4,1%. Giảm 0,7% so với năm học trước. Cụ thể như Trường Mầm non Siêu Chíp thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) giảm từ 3 lớp xuống còn 2 lớp; thành phố Tuyên Quang tỷ lệ trẻ ngoài công lập tăng 3,3% thì 4/5 huyện trong tỉnh tỷ lệ trẻ học ngoài công lập đều giảm, trong đó huyện Sơn Dương giảm 2,6%; Chiêm Hóa giảm 2,3 %; Hàm Yên giảm 2,3 %; Lâm Bình giảm 1,2%). Các huyện Na Hang, Yên Sơn vẫn chưa tổ chức được nhóm trẻ ngoài công lập.

    Trong thời gian tới và thời gian tiếp theo, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa trẻ đi nhà trẻ, trong đó tập trung vận động trẻ vào học ở các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ tư thục; tuyên truyền cơ chế chính sách của tỉnh theo quy định tại Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; vận động nhân dân có điều kiện mở mới trường Mầm non, nhóm trẻ tư thục theo tiêu chuẩn quy định. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được thống nhất phân công đảm nhiệm để tăng thêm nguồn lực cho việc huy động trẻ; thực hiện tốt vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước của tỉnh đối với huy động trẻ đi nhà trẻ; lấy kết quả vận động huy động trẻ đi nhà trẻ là một trong các tiêu chí xếp loại tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh.

Hải Yến

 


Tổng số: 250 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  

Xem tin theo ngày:   / /