Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019 - 10:42

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 28/8, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030.


      Đến dự có ông Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND; UBND huyện; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng điều phối NTM của tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; thành viên BCĐ NTM của huyện; lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện và đại diện các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị


      Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Chiêm Hóa đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình. Năm 2010, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chiêm Hóa mới chỉ đạt bình quân 3 tiêu chí /1 xã. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Chiêm Hóa đã huy động được trên 868,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Toàn huyện đã triển khai xây mới và nâng cấp, cải tạo được 128,379 km đường trục xã, liên xã; trên 337,8km đường trục thôn, liên thôn; 144,921km đường ngõ xóm; 140,9115 km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa và sửa chữa nâng cấp; xây dựng, tu sửa trên 52 công trình thủy lợi, kiên cố hóa đạt chuẩn 185,445 km kênh mương tưới tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất; xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 83 trạm biến áp các loại, 17,294 km đường dây trung áp, 100km đường dây hạ áp; xây dựng trên 329 đầu điểm công trình của trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn. Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo 5 chợ trung tâm xã; hỗ trợ xóa trên 640 nhà tạm dột nát, tu sửa và nâng cấp hàng nghìn nhà chưa đạt chuẩn và công trình nhà vệ sinh, nước sinh hoạt…góp phần tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ diện mạo NTM ở từng khu dân cư, từng địa phương và trong toàn huyện. Tính đến tháng 6 năm 2019, toàn huyện đạt 324 tiêu chí, trung bình các xã đạt 12,96 tiêu chí/xã, tăng 74 tiêu chí so với tháng 12/2016, cụ thể: 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 03 xã so với năm 2015; có 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 16 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; có 2 xã đạt 09 tiêu chí.

      Giai đoạn 2020-2030, huyện Chiêm Hóa đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng xã NTM, huyện NTM; xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2030 có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 vườn hộ gia đình đạt chuẩn vườn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


      Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, của Tỉnh về xây dựng nông thôn mới, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Rà soát cụ thể việc thực hiện các tiêu chí; tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong xây dựng NTM; Phát huy vài trò của BCĐ và các thành viên BCĐ NTM các cấp; tập trung triển khai thực hiện chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

      Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa đã khen thưởng cho 31 tập thể, 49 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020.

                                                                                                           Văn Bích
                                                                                         PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

Xem tin theo ngày:   / /