Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019 - 11:08

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các vụ thuộc các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Cách đây đúng 50 năm, vào ngày 2/9/1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ra đi. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản "Di chúc" bất hủ, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân đã trọn đời cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, cùng cả nước thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh ta đã lãnh đạo ổn định chính trị, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, chống chiến tranh phá hoại, xây dựng và bảo vệ hậu phương vững mạnh, tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam giành thắng lợi trọn vẹn. Ngoài đóng góp hàng trăm tấn lương thực cho tiền tuyến, còn có hàng nghìn con em của Tuyên Quang đã lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu, góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quân và dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, chung lòng kiên trì bám trụ anh dũng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 1985, Hội đồng Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng và Huân chương Hồ Chí Minh cho quân và dân tỉnh Hà Tuyên.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác các tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá: GRDP đạt trung bình trên 8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủ sản, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Trong 50 năm qua, Đảng bộ tỉnh thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Hiện toàn tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 473 tổ chức cơ sở đảng, 3.001 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trên 55.800 đảng viên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao.

Cùng với việc thực hiện Di chúc của Bác, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có những cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung cụ thể. Việc học và làm theo gương Bác đã được cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước... Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy từ tỉnh đến các địa phương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiểu biểu, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện Di chúc của Bác; Cụ thể hóa Di chúc của Bác và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thành các chương trình, phong trào, việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị; Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo gương Bác; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, làm tốt công tác biểu dương những người tốt, việc tốt, kịp thời động viên, tạo sức lan tỏa trong thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 05; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh Anh hùng.


Nguồn. Tuyenquang.gov

 

Xem tin theo ngày:   / /