MTTQ thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019 - 16:39

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên, huyện Hàm lựa chọn và đăng ký việc làm theo Bác đó là: Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận; đặc biệt là gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Một góc của thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên 

 

      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) xác định, cần phải tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ nhận thức đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai đến các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức thực hiện, hướng dẫn đăng ký các mô hình thực hiện cụ thể, sát thực tiễn và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân, người có đạo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; mô hình khu dân cư tự quản về ANTT, duy trì tuyến đường tự quản, không có hộ cơi nới lều quán, mái vẩy, buôn bán vi phạm hành lang đường bộ, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; mô hình “Xây dựng nhà văn hoá gắn với khuôn viên thể thao”, với phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

 

 

Nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) được xây dựng khang trang


      Kết quả đến nay, đã xây dựng được 07 nhà văn hóa tại 07 tổ dân phố, 1.931 mét đường vào vùng sản xuất hàng hóa được bê tông hóa; kiên cố hóa 1.218,2mét kênh mương; cơ bản hoàn thành việc gắn biển số nhà; xây dựng 3.234,5 mét rãnh thoát nước tại khu dân cư; 49 tuyến đèn chiếu sáng tại các tuyến đường liên tổ, xóm, chiều dài 14,2 km; tổ chức cho 1.757 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm hành lang đường bộ; có 617/ 683 cá nhân, hộ gia đình tự giác tháo dỡ lều, quán bán hàng, biển quảng cáo vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ…

      Có được những kết quả trên, là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đồng thuận, nhất trí đóng góp sức người, sức của trong quá trình triển khai thực hiện.

Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt ở các ngõ, xóm
tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang)


      Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới ngày càng thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

      Một là: Tăng cường quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội.

      Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”. Nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ tính gương mẫu, đi đầu trong việc học và làm theo Bác. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thị trấn, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

      Ba là: Rà soát lại các nội dung đăng ký làm theo, đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được, nguyên nhân, từ đó, đưa ra giải pháp khắc phục. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh khắc phục các biểu hiện suy thoái đạo đức và lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

      Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh hình thức, nhất là kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót.

      Năm là: Việc lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng cần đúng thực chất, bảo đảm xuyên suốt, đồng thời chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng, tạo sự lan tỏa.
                                                                                                                     

                                                                                                                                           Hà Sen

 

 

 

 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.080 views


Tổng số: 286 | Trang: 1 trên tổng số 29 trang  

Xem tin theo ngày:   / /