MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp bàn giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019 - 15:07

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 08/8, tại hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


 

Các đại biểu dự hội nghị

 

      Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

      Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của người dân về huy động trẻ đi nhà trẻ; phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng rà soát trẻ trong độ tuổi và thực trạng về cơ sở vật chất dành cho nhóm trẻ tại các trường mầm non; Hội Cựu Chiến bình, Đoàn thanh niên đã phối hợp thành lập được một số nhóm trẻ, xây dựng và sửa chữa được một số phòng học, bếp ăn cho trẻ.. Tuy nhiên, việc tuyên truyền ở một số nơi còn hạn chế; tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ tăng so với năm 2018, nhưng mới chỉ đạt hơn 23% so với chỉ tiêu 25,1% theo kế hoạch đề ra thời điểm cuối năm 2019. 3/7 huyện, thành phố có tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ chưa đạt kế hoạch của tỉnh là Hàm Yên, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, nhóm trẻ 3 đến 12 tháng tuổi đi nhà trẻ còn thấp.

 

 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ma Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị


      Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. Trong đó, xác định việc huy động trẻ đi nhà trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đưa trẻ đi nhà trẻ; phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả ở các tổ chức Hội trong công tác huy động trẻ; rà soát, thống kê số con, cháu của đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình trong độ tuổi đã đi nhà trẻ và chưa đi nhà trẻ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh công tác vận động các nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhóm trẻ. Từng tổ chức chính trị - xã hội xác định việc làm cụ thể của tổ chức mình để triển khai. Thực hiện tốt vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh cho việc huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trước mắt hoàn thành việc huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 25,1% vào cuối năm 2019; hướng tới mục tiêu tỷ lệ này đạt 30% vào năm 2020.

      Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng nhấn mạnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xác định việc thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 73-NQ/TU và Nghị quyết Số 05 /2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tập trung tuyên truyền, vận động huy động phù hợp với điều kiện hiện nay. Chú trọng tuyên truyền các gương, mô hình cách làm hay trong việc huy động trẻ đi nhà trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các tập san, bản tin, Website của các tổ chức tạo sức lan tỏa trong nhân dân. MTTQ chủ trì, chỉ đạo MTTQ các huyện thành phố báo cáo, tham mưu với cấp ủy, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Đối với 2 huyện xác định dự báo có khó khăn trong công tác huy động, giao MTTQ chủ trì cùng với đơn vị phụ trách huyện xuống huyện làm việc cụ thể để đưa ra giải pháp thiết thực. Giao các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lựa chọn mô hình, công việc cụ thể như Hội Liên hiệp phụ nữ mô hình "Bếp ăn an toàn cho trẻ", giúp đỡ sản phẩm sạch cho các điểm nhóm trẻ có khó khăn; Đoàn thành niên vận động xã hội hóa giúp đỡ về thiết bị, đồ chơi cho trẻ, xây dựng bếp ăn, tu sửa lớp học; phối hợp thành lập một số điểm nhóm trẻ tư thục đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; Liên đoàn lao động vận động xã hội hóa trong đối tượng công nhân viên chức lao động, trong các doanh nghiệp để giúp nguồn lực cho việc huy động trẻ đi nhà trẻ... Hội Nông dân, Hội cựu Chiến binh lựa chọn công việc, mô hình cụ thể, thích hợp để đăng ký thực hiện...Thống nhất hằng tháng MTTQ tỉnh tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện của các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

                                                                                                                    Đỗ Sang
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.541 views


Tổng số: 243 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  

Xem tin theo ngày:   / /