Yên Sơn: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện kỳ thứ 02, khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 - 17:19

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 25/7/2019 tại Hội trường tầng 5, Huyện ủy Yên Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện kỳ thứ 02, khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Âu Thế Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Vũ Hồng Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Lương Hiên – Phó Chánh Văn phòng

 

huyện, lãnh đạo các cơ quan phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 65 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

      Tại hội nghị bà Lê Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

      Hội nghị đã được nghe báo cáo và đánh giá các kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 như: tích cực tham gia các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc chủ trì, phối hợp với UBND huyện, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phòng chống dịch tả lợn châu Phi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 1.508 suất quà, số tiền 605 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện; trích từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện để thăm hỏi tặng quà cho 16 đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện trị giá 700.000 đồng/suất, với tổng số tiền 11 triệu đồng. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ cho 40 hộ nghèo làm nhà mới tại xã Kim Quan, Thái Bình là các xã phấn đấu về đích nông thôn mới của tỉnh, huyện năm 2019, mỗi hộ 30 triệu đồng. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo cấp huyện hỗ trợ 14 hộ nghèo xóa nhà tạm dột nát với số tiền 30 triệu đồng/hộ đề làm nhà mới (xã Thái Bình 05 nhà, xã Kim Quan 09 nhà); chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ 31 xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổ chức đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và triển lãm gian hàng các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Đại hội. Tổ chức hội nghị sơ kết các mô hình tự quản trên địa bàn dân cư. Tham gia 02 đoàn giám sát của tỉnh, huyện và phản biện Đề án xây dựng một số mô hình phát triển sản xuất tại xã Kim Quan năm 2019.

      Hội nghị đã được nghe Phó Chánh Văn phòng huyện Nguyễn Lương Hiên thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2019 của huyện.

 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Âu Thế Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Âu Thế Thái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời định hướng, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là: bám sát vào nghị quyết của Huyện ủy, bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao từ huyện đến cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 73 của Tỉnh ủy về vận động trẻ trên địa bàn huyện đến trường; tiếp tục xây dựng các mô hình tự quản trên địa bàn dân cư; tổ chức tốt Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc…

      Hội nghị tiến hành thảo luận, các đại biểu đã tập trung tham gia nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mô hình tự quản trên địa bàn dân cư, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức Chính trị - xã hội với chính quyền.

      Kết luận Hội nghị, bà Lê Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 là: Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục củng cố hoạt động và thành lập mới các tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký, đồng thời tiếp tục giữ vững và củng cố các tiêu chí đã đạt. Đặc biệt các xã Kim Quan, Thái Bình, Mỹ Bằng tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

                                                                                                                Phạm Linh

                                                                                            PCT Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số: 522 | Trang: 1 trên tổng số 53 trang  

Xem tin theo ngày:   / /