Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng cây vụ 3 cho hiệu quả kinh tế cao

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 - 14:10

Cỡ chữ: A+ A-

Để người nông dân thay đổi thói quen, tập quán sản xuất cũ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ tích cực tuyên truyền, đổi mới phương pháp vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã thành công trong việc vận động đoàn viên, hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng những mô hình kinh tế mới, vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương phát triển. Đây là một trong những xã đi đầu của huyện trong việc vận dụng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


       Hằng năm Nhân dân trong xã gieo cấy ổn định trên 736 ha lúa, năng suất bình quân đạt 63 tạ/ha/vụ, diện tích lúa lai hàng vụ chiếm trên 61% diện tích cấy, năng suất lúa lai đạt trên 70 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc bình quân hàng năm đạt trên 5.568 tấn.

      Thực hiện các biện pháp luân canh cây trồng trong sản xuất như: 2 vụ trồng lúa, 01 vụ trồng ngô hoặc rau, củ quả các loại và sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao như (cây ổi, cây bưởi diễn, cây mía, cây Ngô nếp tím, cây cà chua, khoai tây, các loại dưa và rau xanh các loại) cho thu nhập cao. Toàn xã có trên 100 ha diện tích mía, năng xuất bình quân là 70 - 80 tấn/ha, trong đó cá biệt có một số diện tích chăm sóc tốt cho năng xuất từ 100 - 120 tấn/ha ở thôn Cầu Mạ, thôn Yên Quang.

 

 

Vườn bưởi cho thu nhập cao của anh Nguyễn Giang
xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa)

     

      Triển khai thực hiện có hiệu quả việc liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp giống cây trồng có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh sản suất cây vụ đông trên đất ruộng 2 vụ lúa, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, nâng hệ số sử dụng đất đạt 2,97 lần/năm, giá trị thu nhập bình quân trên đất ruộng đến nay đạt trên 90 triệu đồng/ha/năm đã tập trung mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích đất ruộng không chủ động nước, hiệu quả thấp, nay chuyển sang trồng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như mô hình: trồng mướp đắng, cà chua, dưa lê, dưa bở tại thôn Làng Mòi, Tát chùa, Cầu Mạ, Đồng vàng, Làng Tạc, Khuôn; trồng ổi tại thôn Làng Đanh, có những mô hình thu trên 300 triệu đồng/ha/năm.

      Liên kết mở các lớp tập huấn về áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, tổ chức cho đoàn viên, hội viên đi tham quan thực tế mô hình kinh tế của các huyện bạn, tỉnh bạn. Vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao chất lượng giá trị thu nhập, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,8% năm 2010 xuống còn 3,5% năm 2018.

 

 

Người dân xã Yên Nguyên (Chiên Hóa) kiểm tra, chăm sóc cây ăn quả
 

      Việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, như các giống cây, con mới, công cụ canh tác cải tiến như làm đất, máy gặt rải hàng, máy rạch hàng mía, máy cày, máy bừa, máy sơ chế thức ăn chăn nuôi cộng với sự cần cù sáng tạo của người dân trong chăm sóc đã mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho của người nông dân, do vậy hết năm 2014 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 19 triệu đồng/người /năm và phấn đấu năm 2019 thu nhập là 25 triệu đồng/người/năm.

      Có được kết quả như trên là do thực hiện đúng chủ trương của Đảng, sự phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự quan tâm, sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo trong lao động của người dân, theo gương Anh Hùng Lao động Bàn Hồng Tiên - một người con của xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa)./.

                                                                                                                             Hà Sen

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.974 views


Tổng số: 254 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /