Chiêm Hóa: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019 - 08:02

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 9/7/2019, huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm hết tháng 6 năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong các tháng tiếp theo. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đại biểu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện; lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn.


       Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn huyện đạt 324 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 12,96 tiêu chí/xã (đến hết năm 2019, toàn huyện dự kiến đạt 358 tiêu chí, trung bình các xã đạt 14,0 tiêu chí/xã, tăng 35 tiêu chí so với tháng 12/2018). Trong đó, có 5 xã: Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú, Phúc Thịnh đạt 19 tiêu chí; 02 xã Tân Thịnh, Trung Hóa đạt 15 tiêu chí; 01 xã Xuân Quang đạt 14 tiêu chí; 02 xã Tân An, Ngọc Hội đạt 13 tiêu chí; có 03 xã Nhân Lý, Hà Lang, Bình Nhân đạt 12 tiêu chí; 05 xã Hòa An, Phúc Sơn, Hùng Mỹ, Trung Hà, Minh Quang đạt 11 tiêu chí; các xã Tri Phú, Yên Lập, Kiên Đài, Tân Mỹ, Phú Bình đạt 10 tiêu chí và 02 xã Bình Phú, Linh Phú đạt 9 tiêu chí.

 

Quang cảnh hội nghị 

        Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh và Xuân Quang. Đối với xã Tân Thịnh, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo xã Tân Thịnh thực hiện rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí, xác định nhu cầu vốn để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Đến 25/6/2019, xã Tân Thịnh đã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm cần phải thực hiện đạt trong năm 2019. Đối với xã Xuân Quang, đến tháng 6/2019, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định. 5 tiêu chí chưa đạt cần thực hiện trong năm 2019 gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh.

      Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Trong năm 2019, huyện Chiêm Hóa thực hiện 5 sản phẩm chủ lực đó là: Rượu chuối Kim Bình; Lạc Phúc Sơn; Cam Trung Hà; Bánh gai Chiêm Hóa và cá đặc sản Yên Nguyên. Về thực hiện củng cố, phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Đến nay, trên địa bàn huyện có 38 HTX nông lâm nghiệp, trong năm 2018 có 16,2% HTX hoạt động tốt; HTX hoạt động khá chiếm 13,5%. Năm 2019, tiếp tục củng cố, phát triển HTX yếu kém, tạo mọi điều kiện để các HTX dần ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

      Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện trong những tháng tới. Trong đó, đối với xã Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú và Phúc Thịnh: Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt các tiêu chí liên quan đến ý thức, trách nhiệm của người dân như: Vệ sinh, bảo vệ môi trường và an to thực phẩm; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Năm 2019 phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh và xã Xuân Quang, bình quân chung toàn huyện đạt trên 14 tiêu chí/xã. Đối với xã Tân Thịnh, Ban Chỉ đạo NTM xã tiếp tục phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tập trung, quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Ban Chỉ đạo NTM xã Xuân Quang: căn cứ vào điều kiện thực tế và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động trong việc chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng cải tạo 03 công trình vệ sinh và phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa nhấn mạnh: Trong thời gian tới, về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, phải kiểm tra, rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Về củng cố phát triển HTX tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các HTX hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm trình các cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định để tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể và thực hiện tốt Luật HTX năm 2012, tư vấn giúp đỡ các HTX hoạt động yếu kém xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dần có hiệu quả. Khấn trương hoàn thiện hướng dẫn các xã thực hiện đưa Chương trình mỗi xã một sản phẩm trở thành một Chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn của huyện.
    
                                                                                                           Văn Bích
                                                                                   PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

Xem tin theo ngày:   / /