Hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019 - 17:12

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, ngày 27/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.


      Dự hội nghị có ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Hà Văn Ngạc - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh - Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Công an huyện, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn; lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã và gần 200 đại biểu đại diện các trường học, trạm y tế, Hợp tác xã nông lâm nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các chi hội đoàn thể, công an viên và đại diện người có uy tín tiêu biểu ở các thôn trên địa bàn xã Kim Quan.

 

 

Ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của nhân dân ở khu dân cư từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh thôn xóm; góp phần thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, hướng dẫn mỗi khu dân cư xây dựng được các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, mang lại diện mạo mới cho nông thôn ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn nông thôn được văn minh, no ấm.

 

Ông Hà Văn Ngạc - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng

điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tuyên truyền tại hội nghị

     

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hà Văn Ngạc - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; phương pháp huy động nguồn lực, các cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

      Ông La Văn Toàn - Đội phó đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, nguyên nhân và giải pháp; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông; một số kiến thức cơ bản để tham gia giao thông an toàn và hậu quả của tai nạn giao thông thông qua những hình ảnh thực tế; từ đó, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động xây dựng “Văn hóa giao thông” cho mọi người khi tham gia giao thông.

      Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn cách thức xây dựng mô hình tự quản thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

 

 

Đại diện các thôn trong xã ký cam kết thi đua xây dựng mô hình tự quản thực hiện xây dựng nông thôn mới

 

      Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan đã phát động và tổ chức cho đại diện 7 thôn trong xã ký cam kết thi đua xây dựng mô hình tự quản thực hiện xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự./.

                                                                                                                   Thu Hương


Tổng số: 250 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  

Xem tin theo ngày:   / /