Ủy ban MTTQ xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các cơ chế, chính về phát triển nông nghiệp hàng hóa

Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 09:53

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ đã phối hợp tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, điển hình như việc thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh.


      Từ khi triển khai thực hiện nghị quyết đến nay đã có 100 hộ vay vốn với theo Nghị quyết số 12 với số tiền 05 tỷ đồng để phát triển sản xuất trong đó hộ nghèo 86 hộ; 07 hộ vay vốn theo Nghị quyết 10 với số tiền 1,675 tỷ đồng. Các hộ vay vốn theo Nghị quyết 10, 12, đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả góp phần không nhỏ giúp các hộ dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế một cách bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 56,7% (2016) xuống còn 36,29% (2018).

      Thực hiện tốt việc phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, liên doanh liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân, đến nay trên địa bàn xã đã thành lập mới được 01 Hợp tác xã, 02 tổ hợp tác chăn nuôi lợn tại thôn Đình và thôn Ngầu 2; 01 tổ hợp tác nuôi trâu thương phẩm thôn Dỗm; 01 tổ hợp tác thực hiện hàng thủ công mây, tre đan của Hội LHPN xã với 11 thành viên, sản phẩm làm ra đến đâu hết đến đó. Ngoài ra còn có các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, nuôi cá lồng, nuôi ong mật...các sản phẩm đều được bao tiêu.

 

 

Mô hình trồng cây dược liệu (cây cà gai leo) tại xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa)

   

     Bước đầu xã đã hình thành được các chuỗi liên kết trong sản xuất và hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng nguyên liệu mía diện tích 90 ha, vùng lạc hàng hóa, diện tích trên 100 ha; chuỗi liên kết chăn nuôi trâu bò, thương phẩm của HTX Thành Công mỗi năm xuất bán từ 3 đến 4 lứa, mỗi lứa từ 40 - 50 con trâu bò, thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/con/lứa, mỗi năm, mỗi hộ gia đình thu lãi trên 100 triệu đồng từ mô hình. Có 31 gia đình tiếp tục được vay vốn để nuôi châu, bò sinh sản, được tập huấn về phòng tránh bệnh dịch, cách chăn nuôi, chăm sóc cho trâu, bò. Hiện nay, toàn xã có 1.600 con trâu, 170 con bò.

      Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của BTV tỉnh ủy (khóa XVI), Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về “Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng NVH thôn, bản, tổ  dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020”; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 22/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025”, MTTQ xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện được 3,448km đường bê tông giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, thực hiện lắp đặt 4,25km kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn; tổng số ngân sách nhà nước hỗ trợ là 4.001,2 triệu đồng, nhân dân thực hiện đóng góp 1.162,517 triệu đồng, huy động 5.264 ngày công lao động. Các khoản đóng góp của các hộ dân đều được thực hiện công khai, dân chủ, dân bàn và dân thực hiện.

 

 

Ông Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa (thứ 2 phải sang) thăm mô hình

nuôi trâu thương phẩm an toàn sinh học tại xã Hùng Mỹ - Chiêm Hóa
 

      Với sự quan tâm, định hướng của lãnh đạo cấp trên; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của MTTQ xã trong công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, vận dụng đưa các Nghị quyết, các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh vào phát triển thực tế tại xã Hùng Mỹ, nay đã có hiệu quả rõ rệt, giúp đời sống tinh thần và vật chất của người dân được tăng lên, tạo nguồn lực phát triển kinh tế địa phương, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
                                                                                                                                    Hà Sen

 


Tổng số: 522 | Trang: 1 trên tổng số 53 trang  

Xem tin theo ngày:   / /