Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 - 14:15

Cỡ chữ: A+ A-

Là tổ chức thành viên của MTTQ huyện, Hội LHPN huyện Sơn Dương có 34 cơ sở Hội (khối xã, thị trấn 33 cơ sở, 01 đơn vị trực thuộc), trên 26 ngàn hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với MTTQ huyện tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước…


      Trong những năm qua, Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp hội Phụ nữ trong toàn huyện phát động sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng; các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, gắn việc thực hiện phong trào với việc rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Hội Phụ nữ huyện Sơn Dương đã hướng dẫn các cấp Hội trong toàn huyện thành lập và duy trì hoạt động của 269 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, 102 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 50 mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình” với các hoạt động văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao, tuyên truyền công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình… giúp xây dựng văn hoá ứng xử, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình.

 

 

Phụ nữ xã Bình Yên (Sơn Dương) phát triển kinh tế từ cây chè

 

      Phối hợp liên kết với các cơ quan, đơn vị, MTTQ huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng nghiệp dạy nghề; nâng cao kiến thức văn hóa bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giáo dục đạo đức lối sống, phong tục tập quán, xây dựng gia đình văn hóa hiếu học, chăm sóc sức khỏe sinh sản…cho hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ.

      Ký ủy thác với Ngân hàng chính sách - xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, Tổng dư nợ 157,836 tỷ đồng cho 5.171 hộ vay, với 155 tổ nhóm ti kiệm và vay vốn. Phối hợp với Ngân hàng NNo&PTNT huyện quản lý 194 tổ liên kết vay vốn tại 32 xã với 3.852 thành viên, tổng dự nợ 269,871 tỷ đồng; Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” cho 784 hội viên phụ nữ vay vốn, số tiền là 5,075 tỷ đồng. Duy trì và phát triển 188 mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi do hội viên phụ nữ làm chủ thu nhập từ từ 100 triệu đồng trở lên/năm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ hàng năm.

      Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 06 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 503 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của 33 cơ sở Hội khối xã, thị trấn. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

      Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện việc chỉnh trang nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo có đủ 3 công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định; thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường với những việc làm cụ thể như: Tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, vệ sinh làm sạch nguồn nước, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng. Với tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội trong toàn huyện đã vận động phụ nữ giúp nhau vốn, ngày công, cây con giống, vật tư sản xuất… kịp thời động viên, thăm hỏi gia đình hội viên phụ nữ không may gặp thiên tai, hỏa hoạn, hỗ trợ 16 nhà, trị giá 86 triệu đồng; hỗ trợ phụ nữ nghèo làm mới 18 nhà, trị giá 530 triệ đồng từ nguồn quỹ “Mái ấm tình thương”.

 

 

Phụ nữ xã Tân Trào, huyện Sơn Dương dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm

 

      Có thể nói, Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã ngày càng đi vào đời sống và tác động mạnh mẽ đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” các cấp Hội gắn việc triển khai thực hiện phong trào với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

                                                                                                                        Hà Sen

 

Xem tin theo ngày:   / /