Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2019 - 08:37

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


      Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Triệu Thị Lún - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự, có bà Hà Thị Thu Hiền - Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Tuyên Quang; ông Tô Hoàng Linh - Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND Thành phố Tuyên Quang; đại biểu đại diện các ban, ngành của thành phố; đại biểu nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố qua các thời kỳ cùng 137 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

       Nhiệm kỳ 2014 - 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang và các xã, phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang lần thứ XVIII đã đề ra. Điểm nhấn của nhiệm kỳ 2014 - 2019 là đến hết năm 2018, thành phố Tuyên Quang là địa bàn đầu tiên của tỉnh có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hằng năm có trên 80% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liền; có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% khu dân cư trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với cả phần lễ và phần hội, góp phần thực hiện hiệu quả, hoàn thành và đạt các mục tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố đã đề ra.

      Xác định nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân phải nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động; chính vì vậy, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc từ thành phố tới cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với từng địa bàn, đối tượng trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết sáng tạo", góp phần khơi dậy, cổ vũ đoàn viên, hội viên và Nhân dântham gia. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đã vận động nhân dân hiến trên 10 ngàn m2 đất, đóng góp 2,8 tỷ đồng để làm đường bê tông; 139,3 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, nhờ đó 36 km kênh mương, hơn 700 km đường giao thông, 48 nhà văn hóa được xây dựng mới. Vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố và cấp xã được gần 4 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, đã hỗ trợ 168 hộ nghèo sửa chữa và làm nhà ở mới với số tiền 1.901,8 triệu đồng; hỗ trợ 321 hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với số tiền trên 390 triệu đồng; ngoài ra, hỗ trợ khó khăn đột xuất, thăm hỏi, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo...; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 655 hộ (2,28%) đầu nhiệm kỳ, xuống còn 296 hộ (1,01%) cuối nhiệm kỳ.

      Thực hiện chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về xây dựng mô hình khu dân cự tự quản trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận Tổ quốc thành phố, các xã, phường đã chủ trì thành lập 297 mô hình tổ, nhóm tự quản ở cộng đồng dân cư, trong đó có 137 mô hình xây dựng tuyến phố văn minh, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; 72 mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; 51 mô hình xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; 30 mô hình về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 04 mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 03 mô hình khuyến học, khuyến tài.

      Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện  235 cuộc giám sát (thành phố 56 cuộc, cấp xã 179 cuộc); tổ chức 05 hội nghị phản biện xã hội (thành phố 02 hội nghị, cấp xã 03 hội nghị); 13 Ban Thanh tra nhân dân ở 13 xã, phường thực hiện giám sát 135 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 75 vụ việc...

 

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Thành ủy thành phố Tuyên Quang

chụp ảnh lưu niệm với các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố 


      Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới; những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động...

 

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Triệu Thị Lún đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa đạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo và nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội...

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội


      Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 04 vị vào Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa XIX. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bà Trần Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết và ông Vũ Văn Thiệu, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố được cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hiệp thương cử 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV.

      Tại Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho15 tập thể, 17 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tặng giấy khen cho 8 tập thể, 27 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2019./.

                                                                                                                     Phan Hương

 

Xem tin theo ngày:   / /