Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 - 16:52

Cỡ chữ: A+ A-

Hội CCB huyện Chiêm Hóa - Tổ chức thành viên của MTTQ huyện; hội viên đã trải qua huấn luyện, chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ, họ về với quê hương, gia đình và bạn bè; làm gì đây để vươn lên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả này. Với tinh thần và bản lĩnh của người lính “Bộ đội cụ Hồ”, nhiều CCB đã tìm cho mình hướng đi, cùng lúc được Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi hình thành rộng khắp, đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều CCB vươn lên làm giàu chính đáng.


      Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo; phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của Hội được đông đảo hội viên hưởng ứng, ngày càng nhiều mô hình phong phú, đa dạng có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 209 mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập từ 50 triệu đến 800 triệu đồng một năm, tạo việc làm cho hơn 900 lao động địa phương. Tiêu biểu hội viên Trần Mạnh Thắng xã Vinh Quang (đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương); các hội viên: Hà Sỹ Hiển (Ngọc Hội), Đỗ Phúc Minh (Minh Quang); Nguyễn Văn Hệ (Phúc Thịnh); nữ Cựu chiến binh Lâm Thị Toàn, Nguyễn Trường Giang, Hoàng Văn Việt (xã Xuân Quang); Ma Văn Thanh (Bình Phú); Ma Văn Toản (Kim Bình), Nông Văn Lâm, (Yên Lập); Ma Văn Chiến (Phúc Sơn); Hà Công Đàn (Tân Thịnh); Vũ Tiến Thành (Phúc Sơn); Phạm Mạnh Hùng (Yên Nguyên); Hoàng Mạnh Hùng (Hoà Phú)... Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm bình quân mỗi năm 4%. Đến nay, còn 10,7% hộ hội viên nghèo; số hộ hội viên có mức sống khá giàu đạt 52,9%. Toàn huyện có 145/370 chi hội không có hộ Hội viên nghèo.

Mô hình trồng chanh của cựu chiến binh Trần Mạnh Thắng, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa)

 

     Từ kết quả giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, đời sống gia đình hội viên ngày càng được ổn định và có điều kiện tham gia các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Hằng năm đều có trên 85% hội viên đạt hội viên CCB gương mẫu và gia đình hội viên, đạt gia đình văn hóa.

      Cán bộ, hội viên CCB toàn huyện ủng hộ được 99.713.000đ, 75 ngày công làm nhà tình nghĩa và sửa nhà cho 05 hội viên của các xã Yên Lập, Ngọc Hội, Minh Quang, Tân An. Các cơ sở hội vận động hội viên ủng hộ 34,92 triệu đồng, 330 ngày công giúp đỡ hội viên tu sửa nhà và làm các công trình. Quyên góp được trên 20,295 triệu đô hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Ủng hộ các loại quỹ: Phòng chống thiên tai 25 triệu, Vì người nghèo 34 triệu, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin 17 triệu, quỹ vì trẻ em 22 triệu, quỹ Đền ơn đáp nghĩa 52 triệu, khuyến học 20 triệu, các loại quỹ khác 74 triệu.

      Những việc làm của tổ chức Hội và hội viên Cựu chiến binh tuy chưa nhiều, chưa lớn song đã được các tầng lớp nhân dân trân trọng, tạo niềm tin cho thế hệ trẻ trong cuộc sống hiện tại và tương lai trước hành động về tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong đời thường của các thế hệ Cựu chiến binh.

Hội viên Hà Sĩ Hiển xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) kiểm tra cá chuẩn bị thu hoạch

 

      Ông Lý Văn Tòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa khẳng định: Trong những năm tới, để phát huy có hiệu quả hơn nữa phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế thời hội nhập, góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hội CCB từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

      Một là, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng các cấp; sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

      Hai là, phối hợp với MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước nhằm cổ vũ, động viên, hỗ trợ hội viên phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế; khai thác tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của địa phương để thoát nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

      Ba là, cùng với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế cải thiện đời sống; chủ động chăm lo cuộc sống gia đình. Áp dụng và ứng dụng có hiệu quả thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, tạo được sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường.

      Bốn là, Phối hợp thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng mô hình tự quản; tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo và góp phần thực hiện tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, làm tâm điểm gắn bó, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

      Năm là, Cùng phối hợp đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tự phấn đấu vươn lên, kiên quyết khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước và sự giúp đỡ từ bên ngoài.
                                                                                                                                        Hà Sen

Xem tin theo ngày:   / /