MTTQ xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019 - 16:49

Cỡ chữ: A+ A-

Xã Phúc Thịnh nằm ở phía tây của huyện Chiêm Hóa, bám theo trục đường tỉnh lộ DT190 và liền kề với trung tâm huyện. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.130,69 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 399,2 ha; đất lâm nghiệp là 1.541,90 ha. Tổng dân số 4.824 khẩu với 1.126 hộ, 80% hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, có 11 dân tộc anh em cùng chung sống.


      Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy, MTTQ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) đã làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào“Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”... tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã, góp phần đưa xã Phúc Thịnh về đích xã nông thôn mới năm 2018.

 


 

  MTTQ xã Phúc Thịnh vận động nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

      Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, luôn tìm ra những phương pháp, hướng đổi mới trong công tác vận động, tuyên truyền có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, việc thực hiện chủ truong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ ở xã, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương như đường bê tông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương với số tiền đóng góp được: trên 10 tỷ đồng và 15.372 ngày công: tích cực chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, các công trình vệ sinh. Đến nay, số gia đình sử dụng nước sạch đạt 1.126/1.226 hộ, số hộ gia đình có đủ các công trình vệ sinh đạt chuẩn 982/1.126 hộ, số hộ có khuôn viên nhà ở tường rào sạch sẽ 956/1.126 hộ, 7 Khu dân cư có công trình thắp sáng đường quê. Với phương châm Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, xã có 11/11 khu dân cư có nhà văn hóa khang trang.

      Ủy ban MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên, trực tiếp tham gia, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực, “cầm tay chỉ việc” thực hiện nội dung cuộc vận động có 05 mô hình: Đoàn thanh niên 02 mô hình công trình thắp sáng đưởng quê ở 7 Khu dân cư với trên 300 cột đèn, mô hình lò đốt rác gia đình ở 9/11 thôn có trên 300 hộ tham gia; Hội Liên hiệp phụ nữ có mô hình giúp nhau viên gạch hồng làm được 50 công trình vệ sinh, trồng hoa 2 bên đường quốc lộ; Hội Cựu Chiến binh có mô hình vận động được trên 50 hội viên làm mới nhà ở và công trình khép kín; Hội nông dân xã xây dựng chuồng trại, kèm lắp hầm bể Bioga được trên 30 công trình. MTTQ chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mô hình đạt hiệu quả cao. Hiện nay, các mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn xã.

      Công tác vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ thoát nghèo: Xây dựng kế hoạch vận động xây dựng quỹ vì người nghèo hằng năm, phối hợp với Ban vận động quỹ vì người nghèo ra quyết định hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất; đề nghị Quỹ Vì người nghèo tỉnh, huyện hỗ trợ xóa 22 nhà tạm, nhà dột nát với số tiền là 660 triệu đồng (trong đó quỹ cấp tỉnh hỗ trợ 7 hộ với số tiền là 210 triệu đồng). Vận động nhân dân ủng hộ gia đình không may bị hỏa hoạn ở thôn Nà Bó được 11.450.000đ tiền mặt (mười một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), 132 kg gạo đã trao tận hộ gia đình. Bằng những việc làm cụ thể, có hiệu quả, 5 năm qua thu nhập bình quân đầu người của người dân xã tăng đáng kể, hết năm 2018 đạt 31,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,64%.

     Phát huy được vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác dân tộc. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
      Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác giáo dục được quan tâm, chú trọng, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng cao. 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức các hoạt động ngày hội. Hằng năm, Ban công tác Mặt trận khu dân cư xếp loại tốt và xuất sắc đạt từ 80% trở lên, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 93,4%, Ủy ban MTTQ xã xếp loại xuất sắc.

      Ngoài ra, MTTQ xã chủ trì thực hiện 10 cuộc giám sát theo Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội.

   

Một đoạn đường thôn Trung tâm xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa). Ảnh Đào Thanh

      Với những hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Thịnh trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới tại xã trong năm 2018. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
                                                                                                                                      Hà Sen

Xem tin theo ngày:   / /