Hàm Yên: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới tại xã Nhân Mục

Thứ Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019 - 10:00

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 26/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND công nhận xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Chiều ngày 28/5/2019, tại Nhà văn hóa xã Nhân Mục, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Nhân Mục đạt chuẩn nông thôn mới.


 

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

      Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Hà Phúc Phình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã lân cận và đông đảo bà con nhân dân xã Nhân Mục.

      Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Nhân Mục mới đạt 3/19 tiêu chí; đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26,63%, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,2 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển; kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh…Xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng. Vì vậy cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tập trung lãnh chỉ đạo và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức tuyên truyền. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như: phát bộ tài liệu về nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới đến 100% các thôn và cán bộ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; lồng ghép trong các cuộc họp của xã, thôn; treo pano, khẩu hiệu; tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc thi về “Dân vận khéo”, cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về tìm hiểu pháp luật và nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, cuộc thi “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”… đặc biệt tuyên truyền lồng ghép trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

      Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc; phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo" của Liên đoàn lao động; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ; phong trào thi đua “Cựu chiến bình gương mẫu” của Hội Cựu Chiến binh; phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên. Công tác tuyên truyền, vận động thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia của toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã; đã vận động nhân dân tham gia ủng hộ hơn 3,234 tỷ đồng, đóng góp ngày công xây dựng mới 11 nhà văn hóa thôn và 12,16 km đường bê tông nông thôn; 3,496 km kênh mương nội đồng…

Ông Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

trao Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nhân Mục (Hàm Yên)

      Cùng với tuyên truyền, vận động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tham gia đóng góp nguồn lực bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã tín chấp cho hội viên, đoàn viên vay vốn từ tổ chức Hội và Ngân hàng chính sách - xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” của tỉnh đã hỗ trợ 540 triệu đồng làm nhà ở mới cho 18 hộ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên trích 300 triệu đồng từ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho 10 hộ; mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ. Tháng 8/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và bảo vệ môi trường, đồng thời phát động phong trào thi đua và tổ chức cho các thôn trên địa bàn xã ký cam kết xây dựng mô hình khu dân cư tự quản về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường. Đến nay, xã đã xây dựng được 11 mô hình hình tự quản về an ninh trật tự tại 11 thôn; 01 mô hình tạm lánh trong phòng chống bạo lực gia đình; duy trì nền nếp tại các thôn vệ sinh đường lãng, ngõ xóm 1 lần/tuần.

      Sau quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Mục đã phát phiếu cho 620/864 hộ dân; kết quả có 613 phiếu đánh giá hài lòng với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của xã, đạt 98,87% (yêu cầu phải có trên 90% hài lòng).

      Với sự với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện, sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân trong xã; sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháng 11/2018, xã Nhân Mục đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí đã huy động để thực hiện Chương trình được 68.260,749 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí huy động nhân dân đóng góp được 8.919,614 triệu đồng, còn lại là ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí. Triển khai thực hiện bê tông hóa các loại đường được 32,89/47,78 km (đạt 68,83%); xây dựng được Chợ trung tâm xã; 100% các thôn có nhà văn hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn chiếm 82,52%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,33% năm 2011 xuống còn 10,65% năm 2018; năm 2018, 100% thôn đạt Thôn văn hóa, 89,12% hộ đạt Gia đình văn hóa; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn mới của xã ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Quang đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Nhân Mục đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của nhân dân trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt chuẩn.
      Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã Nhân Mục; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khen thưởng cho 6 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 - 2018./.

                                                                                                                                        Phan Hương

 

 

Xem tin theo ngày:   / /