Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn phát huy tốt vai trò tổ chức thành viên của MTTQ huyện thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019 - 07:27

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa vấn đề môi trường càng trở nên nghiêm trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, vì vậy Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, phòng, ban của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tận dụng đất đai tăng gia sản xuất.


       Với vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ huyện, trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về trách nhiệm của bản thân, gia đình trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tận dụng đất đai tăng gia sản xuất, xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Con đường hoa của Hội Phụ nữ xã Trung Môn (Yên Sơn) phát động
     

      Hằng năm, Ban Thường vụ Hội phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch chủ trì, phối hợp và chỉ đạo 100% các cơ sở Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cán bộ, hội viên của bản thân trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học... nhân Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tuyên truyền trên hệ thống loa đài; qua các buổi sinh hoạt chi hội, Câu lạc bộ và tổ phụ nữ chuyên đề thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện.

      Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Hội LHPN Việt Nam phát động (trong đó tiêu chí 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)… gắn với Phong trào“Phụ nữ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội thông qua các buổi sinh hoạt chi hội lồng ghép, tuyên truyền cho hội viên về thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, hội đã tuyên truyền, hướng dẫn chị em xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, dùng nước sạch, nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường... Phát động phong trào mỗi hộ gia đình hội viên, phụ nữ xây dựng hố rác thải, thùng đựng rác thải hợp vệ sinh; thu gom xử lý rác thải đúng quy định; xây dựng hố rác xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu ở đầu làng. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân thường xuyên chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, quét, dọn đường làng, ngõ xóm, chuồng trại; trồng hoa, cây cảnh ven lộ tại các tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường liên xã, liên thôn nhằm góp phần làm cho môi trường xanh - sạch- đẹp tại địa phương; nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất; vận động hội viên, phụ nữ đóng góp tiền, tham gia làm đường giao thông nông thôn; vận động chị em hội viên tham gia làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn theo Dự án Wash - Sup đã được triển khai trên địa bàn huyện. Kết quả: Đến nay toàn huyện đã trồng được trên 22,7 km tuyến đường hoa, làm được 8.558 nhà tiêu hợp vệ sinh (trong đó Hộ nghèo 1.482 hộ, cận nghèo 392 hộ); thành lập 68 mô hình 5 không 3 sạch, 13 mô hình chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, năm 2017 Hội LHPN huyện đã chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức giám sát chuyên đề về việc tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Năm 2018, lựa chọn chi hội phụ nữ thôn Việt Thắng, Tân Ca, xã Thái Bình triển khai thực hiện xây dựng mô hình“Chi hội phụ nữ xanh, sạch, đẹp” là mô hình điểm của Trung ương Hội và nhân rộng trên toàn huyện.

Mô hình trồng rau sạch của Hội Phụ nữ xã Trung Môn (Yên Sơn)

      Để thực hiện có hiện quả việc tận dụng đất đai tăng gia sản xuất trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào “Mỗi gia đình hội viên trồng một vườn rau xanh” gắn với mô hình “5 không 3 sạch”; chọn chi hội phụ nữ Bản Pình xã Trung Minh và thôn Tòong xã Hùng Lợi để triển khai mô hình điểm, nhằm tạo thói quen cho mỗi gia đình tự trồng rau xanh vừa cải thiện bữa ăn trong gia đình có rau xanh, đủ dinh dưỡng, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn không hết có thể cung cấp ra thị trường giúp chị em hội viên phụ nữ tăng thu nhập cho gia đình; chọn xã Hoàng Khai, Phú Thịnh, Trung Môn, Chân Sơn để xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ sản xuất rau sạch gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi “Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tại xã Hùng Lợi và Trung Minh huyện Yên Sơn”. Đến nay, từ mô hình điểm đã nhân rộng trên địa bàn toàn xã và các xã trên địa bàn huyện. Mô hình Chi hội phụ nữ sản xuất rau sạch tại xã Hoàng Khai, Phú Thịnh, Trung Môn, Chân Sơn hiện nay đã được cung cấp ra thị trường uy tín, chất lượng, đặc biệt vườn rau ngót sạch tại Chi hội phụ nữ thôn 14, xã Trung Môn đã được kết nối và bán cho các siêu thị tại Hà Nội, còn lại các Chi hội tại xã Hoàng Khai, Phú Thịnh, Chân Sơn sản phẩm rau sạch cũng được cung cấp tại địa phương, tại tỉnh. Qua đó đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phát huy vai trò trong thực hiện an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn” gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, xóa bỏ tình trạng rau 02 luống, lợn 02 chuồng…; Hội LHPN huyện đã thành lập đoàn tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2018 do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi Cục an thực phẩm tỉnh tổ chức.

Bà Tô Thị Nhân, Phó CHủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra mô hình lò đốt rác tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

      Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN huyện đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực, không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ Yên Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
      Tuy nhiên, với tốc độ phát triển đô thị nhanh như hiện nay, môi trường vẫn phải đối mặt với những thách thức. Vì vậy, cần có sự chung tay thường xuyên, liên tục của cả cộng đồng và xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

      Để tiếp tục làm tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện trong vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tận dụng đất đai tăng gia sản xuất trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đưa ra một số giải pháp cụ thể:

      Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội huyện đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tận dụng đất đai tăng gia sản xuất.

      Hai là, Chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tích cực vào cuộc trong việc phát động, triển khai các biện pháp, các phong trào, mô hình về giữ gìn vệ sinh như: Khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, thường xuyên chỉnh trang khuôn viên nhà cửa; vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải; trồng hoa, cây cảnh ven lộ tại các tuyến đường liên xã, liên thôn; xây dựng lò đốt rác, bãi rác thải tập trung và xây dựng các công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhằm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN làm nòng cốt.

      Ba là, phối hợp với MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, thuỷ sản trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ, các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sơ chế chế biến sản phẩm động vật, quản lý các loại giống cây trồng không gây tác hại đến môi trường.

      Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và chất lượng các nội dung, chương trình phối hợp.

      Năm là, tăng cường phối hợp, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, phản ảnh đề xuất, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở.

                                                                                                                                                  Hà Sen
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.669 views

Xem tin theo ngày:   / /