Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019 - 14:28

Cỡ chữ: A+ A-

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đây chính là chủ đề của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa được tổ chức ngày 22 và 23/5/2019.


      Ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có ông Nguyễn Hồng Trang, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại biểu đại diện các ban, ngành của huyện Lâm Bình; đại biểu nguyên lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự Đại hội

      Là huyện vùng cao khó khăn nhất trong tỉnh, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Bình cùng với các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, các chính sách, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; kinh tế - văn hoá - xã hội của huyện từng bước phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hết năm 2018 có 82% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 8 % so với đầu nhiệm kỳ; 77,6% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”, tăng 26,6% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cấp huyện được trên trên 400 triệu đồng, Quỹ cấp xã trên 150 triệu đồng. Từ Quỹ Vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ làm nhà ở mới 52 nhà, sửa chữa 4 nhà; hỗ trợ phát triển kinh tế trên 300 triệu đồng; ngoài ra thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ trẻ em nghèo đi học, hỗ trợ khó khăn đột xuất... hàng trăm triệu đồng. Chỉ đạo MTTQ các xã triển khai xây dựng mô hình tự quản; đến nay, toàn huyện có 12 mô hình phát triển kinh tế; 36 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững; 42 mô hình bảo vệ môi trường; 23 mô hình bảo đảm an ninh trật tự; 25 mô hình bảo đảm an toàn giao thông; 21 mô hình xử lý chất thải, rác thải; xây dựng 02 mô hình điểm “tự quản về an ninh trật tự" , vệ sinh môi trường gắn với tuyến đường hoa của thôn” tại thôn Tân Lập, xã Thổ Bình.

     Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự chuyển biến rõ rệt. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được chú trọng, hiệu quả ngày một nâng cao.

      Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là ở cấp cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về nắm bắt tình hình nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát hoạt động quản lý Nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ huyện và các xã thông qua các kỳ họp; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân...

Ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội bức tranh Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

      Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ huyện Lâm Bình thống nhất đề ra 05 chương trình hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Lâm Bình phát triển; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, anh ninh trên địa bàn; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Lâm Bình chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

      Đại hội đã hiệp thương cử 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Ma Phúc Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa II, tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cử 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV. Tặng quà chia tay 16 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa II thôi không tham gia khóa mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình Ma Phúc Sơn tặng Giấy khen của Ủy ban MTTQ huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận 

      Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân. Ủy ban MTTQ huyện tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

                                                                                                                                         Đỗ Sang

 

 


Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /