Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 - 09:45

Cỡ chữ: A+ A-

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của huyện Lâm Bình nói chung, xã Lăng Can nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, đóng góp tiền của, vật chất, công sức, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.


Ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Lăng Can (Lâm Bình) đạt chuẩn nông thôn mới.

     

     Về mảnh đất Lăng Can hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một diện mạo của mảnh đất nông thôn đang thay đổi từng ngày. Lăng Can là một trong những xã thực hiện mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2018. Với xuất phát điểm thấp, năm 2011 khi bắt đầu triểu khai thực hiện mới đạt 3/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8,4 triệu đồng/người/năm. Xác định được những khó khăn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động người dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để phát huy được sức mạnh đoàn kết các dân tộc, Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình, xã Lăng Can đã kêu gọi vận động sự ủng hộ, huy động mọi nguồn lực của các cấp các ngành, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động người dân duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định, không chăn thả gia súc, gia cầm bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; kịp thời cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân địa phương, xây dựng nông thôn mới ở xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã đạt được những kết quả nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người từ 8,4 triệu/người/năm năm 2011, đã tăng lên trên 30,6 triệu đồng/người/năm năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo các năm, từ 54,46% năm 2016, còn 11,7% cuối năm 2018. Để góp phần cùng cơ sở đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã, năm 2018 từ Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 20 hộ nghèo làm nhà ở mới (Quỹ cấp tỉnh hỗ trợ 16 hộ, Quỹ cấp huyện hỗ trợ 04 hộ), mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, với tổng số tiền 600 triệu đồng.

 

Nhân dân thôn Nà Khà, xã Lăng Can đóng góp ngày công lao động xây dựng kênh mương nội đồng

 

       Với phương châm lấy sức dân để xây dựng, chăm lo cuộc sống cho dân, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại; đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững cho người dân.

 

Ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Ngầm, thôn Phai Che, xã Lăng Can (Lâm Bình) được hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh 

 

      Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, ngày 23/4/2019, xã Lăng Can (Lâm Bình) vinh dự đón nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

      Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, vai trò đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp sức, xây dựng thành công nông thôn mới tại mảnh đất Lăng Can./.

                                                                                                                                                   Đỗ Sang

 

Xem tin theo ngày:   / /