Thường trực Tỉnh cho ý kiến một số nội dung về công tác xây dựng Đảng

Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 - 15:37

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 22-3, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành liên quan.


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

      Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII). Theo đó, ngay trong quý II năm 2019 tỉnh tiếp tục hoàn thiện, trình Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hoàn thiện việc sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố; thực hiện các chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dư dôi sau sáp nhập; kiện toàn tổ chức đảng của 332 thôn, bản, tổ dân phố, thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn; rà soát, sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; hoàn thành chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở 4/7 huyện, thành phố; triển khai thực hiện khoán kinh phí phụ cấp theo quy định của người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố...
      Về thực hiện Nghị quyết 19 NQ/TW, tỉnh tiếp tục xây dựng các đề án giải thể Ban Quản lý vùng căn cứ cách mạng, Trường Trung cấp Y tế, Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; hoàn thành sắp xếp Ban Quản lý Khu Du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào, Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và Khu du lịch sinh thái Na Hang thành 1 đầu mối; hoàn thành các đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, hợp nhất Trạm Chăn nuôi thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện quản lý; xây dựng đề án sáp nhập Đài PT-TH huyện, thành phố vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố; sáp nhập Ban Di dân tái định cư huyện với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; chuyển 6 hạt quản lý giao thông các huyện thành công ty cổ phần…
      Ban Tổ Chức Tỉnh ủy đã báo cáo một số nội dung về công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tuyển dụng công chức, viên chức và một số nội dung về công tác cán bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện văn kiện của Đảng và một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh báo cáo về việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luân chính trị; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy thông qua một số nội dung về việc chuẩn bị tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương năm 2019.
      Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số giải pháp cụ thể trong việc nâng cao chất lượng học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ... Đối với việc triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII), các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với kế hoạch của tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả theo kế hoạch của tỉnh.
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy chú trọng, bám sát và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn có mặt hạn chế, như việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở một số nơi còn chậm, lúng túng; việc tinh giản đầu mối, giảm cấp trung gian, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên còn hạn chế; việc quán triệt các văn kiện của Đảng có nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao, việc xây dựng chương trình hành động còn chung chung, chưa sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; việc giảng dạy, bồi dưỡng lý luật chính trị chưa sát yêu cầu thực tế... Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp về xây dựng Đảng; khẩn trương thực hiện Đề án sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi giấy tờ của người dân sau sáp nhập; quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế; tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với việc quy hoạch, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ; thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên.
      Các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát, sàng lọc lại đội ngũ đảng viên; đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt học tập và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố cần sắp xếp lại tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, đảm bảo sát với thực tiễn; bổ sung việc phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng trong chương trình giảng dạy, học tập...

                                                                                                                                          Theo TQĐT

 


Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /