Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019 - 11:07

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 15-3, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức họp bàn việc triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thành phố.


 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân chủ trì cuộc họp

      Theo dự thảo kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh, nội dung tổng kết nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện trong công tác tuyên truyền cuộc vận động; việc bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp và định hướng người tiêu dùng theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2014-2020. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận đông. Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị tổng kết diễn ra vào cuối tháng 5-2019.

      Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện; tiêu chí thi đua khen thưởng. Một số đại biểu cho rằng, Ban chỉ đạo cần phân công rõ nhiệm vụ cho các ngành thành viên trong việc chuẩn bị các nội dung liên quan tới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động; mời đơn vị, doanh nghiệp trưng bày sản phẩm; nguồn kinh phí tổ chức hội nghị, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…
                                                                                                                                                  Ngọc Hưng
                                                                                                                                            
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.138 views

Xem tin theo ngày:   / /