Nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới

Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 - 14:00

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều ngày 11/3/2019, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm triển khai Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận.


      Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

cho Công an Phường Tân Hà (TP. Tuyên Quang).

      Tại điểm cầu Tuyên Quang, có ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Tiến Thùy - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trần Ngọc Thành - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, công an huyện, thành phố - Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ và công an huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang.

      Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác triển khai thực hiện, lực lượng công an phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, trong đó Tuyên Quang bồi dưỡng, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của 191 mô hình. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và điển hình "Dân vận khéo" được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phong ngừa, tấn công trấn áp tội phạm xã hội, như: mô hình "4 cùng với nhân dân", "Tham mưu giỏi, dân vận tốt", "Vận động nhân dân tố giác tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy", "Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú"...

      Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa đoàn viên và hội viên. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và lực lượng công an với nhân dân thông qua các diễn đàn đối thoại giữa lực lượng công an với nhân dân, thông qua các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức diễn đàn, đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân. Đặc biệt, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp sẽ phối hợp với lực lượng công an biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

      Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai đánh giá, quá trình triển khai thực hiện các chương trình phối hợp và hành động đã tạo ra nhiều mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các địa phương, các mô hình này hướng đến cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm, tự giác tham gia, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn các chương trình nói trên sớm khắc phục tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới. Cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, MTTQ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm đến chất lượng của các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư theo hướng hợp lòng dân, vừa sức dân vì lợi ích yêu cầu của cuộc sống nhân dân, cùng với việc xây dựng phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trên địa bàn cơ sở; duy trì tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng về cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

      Chỉ rõ nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần quan tâm tổ chức thực hiện 5 công tác trọng tâm. Trong đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; đặc biệt, tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn; tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đỗ Tiến Thùy trao Bằng khen của Bộ Công an cho Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh

và ông Nguyễn Hữu Phước -Chủ tịch CCB xã Lưỡng Vượng TP. Tuyên Quang)

      Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân trong lực lượng Công an các cấp; Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân thuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở Trung ương và các địa phương; trong đó Tuyên Quang có 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc MTTQ và các tổ chức thành viên được Bộ Công an tặng Bằng khen, 1 tập thể, 2 cá nhân trong lực lượng công an được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen./.

                                                                                                                                              Phan Hương


Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /