Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 13:58

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 17/01/2019 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù


      Dự và chủ trì hội nghị bà Hà Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh (đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Thu Hiền định hướng một số thảo luận tại hội nghị

                                                                                Ảnh: Đỗ Sang

      Tại hội nghị, có 07 lượt ý kiến tham gia phát biểu, phản biện. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các căn cứ, nội dung của dự thảo Kế hoạch như: Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 là chưa phù hợp. Vì năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 01/02/2012 về thực hiện Nghị định số 80/2011 của Chính phủ. Các đại biểu đề nghị thay đổi tên Kế hoạch thành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để phù hợp với quy định. Theo đó thay đổi các nội dung trong dự thảo Kế hoạch theo hướng thực hiện các quy định theo Chỉ thị số 33-CT/TTg.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

                                                                                                   Ảnh: Đỗ Sang

      Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm một mục quy định về trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, cũng như công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các biện pháp bảo đảm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, gắn với thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bỏ một số mục quy định phân công trách nhiệm của một số sở, ngành không liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Xem xét lại việc quy định một số nội dung như giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội “giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù” hoặc giao Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 33/CTT-TTg là chưa đúng chức năng của Sở, mà theo quy định của Chỉ thị này, việc tuyên truyền, phổ biến thuộc về cơ quan Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền...

Ông Hà Phúc Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp thu các ý kiến tham gia phản biện

                                                                                          Ảnh: Đỗ Sang

      Các ý kiến phản biện tại hội nghị được đại diện lãnh đạo Công an tỉnh giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được phản biện, theo đó tiếp thu và chỉnh sửa để phù hợp với quy định hiện hành.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Thị Thu Hiền ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản được phản biện và có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy định ./..
                                                                                                                                                Nguyễn Thiết

 

Xem tin theo ngày:   / /