Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia

Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 - 08:37

Cỡ chữ: A+ A-

Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 25/10/2018.


 

Tổ công tác liên ngành Công an thành phố Tuyên Quang tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Lý Thịnh

      Theo đó, Chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong giờ làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm quy định Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật nghiêm theo quy định hiện hành.

      Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Văn bản số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh. Bổ sung ngay vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép. Đưa việc chấp hành các quy định không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép là một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm. Các hội nghị khi tổ chức bữa ăn trưa của ngày làm việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp cho dừng ngay công việc để yêu cầu kiểm điểm khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác theo Chỉ thị này và các quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trường hợp để xảy ra vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

      Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiến nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

      Công an tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. Trường hợp kiểm tra, xử lý nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì thông báo cho các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Sở Nội vụ để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

      Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình thức triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị này.

      Chỉ thị cũng đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Phối hợp tổ chức nghiêm túc các nội dung tại mục 2 văn bản này tại cơ quan, đơn vị. Giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

                                                                                                                           Theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.364 views

Xem tin theo ngày:   / /