Hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Thứ Ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018 - 09:58

Cỡ chữ: A+ A-

Căn cứ Công văn số: 733/STP-PBGDPL, ngày 07/8/2018 của Sở Tư pháp Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 1583/MTTQ-BTT ngày 24/8/2018 về việc hưởng ứng Cuộc thi.


 Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh xin đăng tải toàn văn Công văn số 1583/MTTQ-BTT ngày  24/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Thể lệ Cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:   / /