Ghi nhận ở một khu dân cư tiêu biểu

Thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 - 16:17

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Luộc 4, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đã chủ động tham mưu với Chi bộ, phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Ban công tác mặt trận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để cụ thể hóa chủ trương của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực.


 

Ban Công tác mặt trận khu dân cư Luộc 4 tổ chức họp, đề xuất các giải pháp đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Tổ nhân dân Luộc 4, thị trấn Vĩnh Lộc có 76 hộ với 320 nhân khẩu, trong đó có trên 20% số hộ kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất, chăn nuôi và lao động tự do. Do vậy, để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, Ban Công tác mặt trận xác định giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện đóng vai trò quan trọng. Năm 2017, Ban Công tác mặt trận tổ nhân dân Luộc 4, thị trấn Vĩnh Lộc lựa chọn nội dung “đoàn kết, thống nhất, dân chủ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Học tập và làm theo Bác, cán bộ Ban Công tác mặt trận khu dân cư xác định gương mẫu học trước, làm trước, nói đi đôi với làm, phát huy dân chủ ở cơ sở, từ đó sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc học và làm theo Bác trên địa bàn. Các thành viên Ban Công tác mặt trận đã tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, giữ gìn đường, phố phong quang, sạch đẹp, định kỳ tổ chức lao động vệ sinh công cộng vào ngày cuối tháng; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và hộ gia đình sinh sống dọc Quốc lộ 3B tự giác tháo dỡ các công trình trên đất để làm tuyến đường mẫu dài 1km.

        Để xây dựng tuyến phố phong quang, đường thông, hè thoáng, nhất là phần vỉa hè, thành viên Ban Công tác Mặt trận đã tích cực tuyên truyền và gương mẫu làm trước trong việc hiến đất, tạo điều kiện cho đơn vị thị công làm rộng thêm phần hành lang vào đất của gia đình dọc trục lộ từ 4-5m, sâu vào từ 2-3m...và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Toàn bộ số diện tích đất và công trình tháo dỡ cùng tài sản trên đất trị giá khoảng trên 500 triệu đồng... Ông Phạm Đình Hạ, tổ nhân dân Luộc 4 cho biết, khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, nhiều hộ dân chưa hiểu nên còn có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng khi Ban Công tác mặt trận đến tuyên truyền, vận động, nhất là sự gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, chủ động tháo dỡ các công trình để thi công tuyến đường...các hộ dân đã tự nguyện làm theo. Giờ đây ông và các hộ dân rất tự hào khi tuyến đường đô thị chạy dọc qua khu dân cư hoàn thành và là một trong những tuyến phố đẹp nhất trên địa bàn huyện.

Tuyến đường mẫu qua khu dân cư tổ Luộc 4, thị trấn Vĩnh Lộc đưa vào sử dụng trong sự vui mừng,

phấn khởi của nhân dân trong khu dân cư.

         Cùng với đó, những năm qua, Ban công tác Mặt trận của tổ nhân dân Luộc 4 thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước của khu dân cư; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông; triển khai và thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xây dựng khu dân cư không có ma tuý, tệ nạn cờ bạc, mại dâm. Do vậy, trong nhiều năm qua, trên địa bàn tổ nhân dân không phát sinh người nghiện và các tệ nạn xã hội. Mức thu nhập bình quân đầu người của tổ đã tăng từ 2.500.000đ/người/tháng năm 2016 lên gần 3.000.000đ/người/tháng năm 2017. Tổ có 59 hộ khá, giàu; 70 hộ đạt gia đình văn hóa. Khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Chi bộ xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu.Tổ nhân dân, các đoàn thể xếp loại tốt. Ban Công tác mặt trận khu dân cư tổ Luộc 4 vinh dự là một trong các tập thể tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị của sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

         Ông Dương Văn Đẳng, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư tổ Luộc 4 cho biết, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giờ đây đã trở thành ý thức chung của cán bộ và nhân dân trong khu dân cư; dân chủ ở cơ sở được mở rộng; mối đoàn kết, gắn bó của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong khu dân cư được nâng lên. Đây là nền tảng quan trọng để nhân dân trong tổ nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
                                                                                                                                                            Văn Bích

                                                                                                                                          Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

 

Xem tin theo ngày:   / /