Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký việc làm theo năm 2018

Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018 - 11:19

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 23/2/2018, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và đăng ký việc làm theo năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan.


Đ/c Đỗ Minh Tân, báo viên cấp tỉnh quán triệt, truyền đạt chuyên đề 2018 tại Hội nghị

        Đồng chí Đỗ Minh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (Báo cáo viên cấp tỉnh) đã trực tiếp quán triệt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó đồng chí đã truyền đạt 3 nội dung quan trọng của chuyên đề: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (bao gồm phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương). Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (bao gồm phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo). Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
    Cũng tại hội nghị, các đảng viên đã được sinh hoạt học tập các lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tu dưỡng đạo đức cách Mạng; nghe câu chuyện về Bác: Một cái Tết xa quê  trong cuốn Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nghe quán triệt các nội dung trong Kế hoạch làm theo của tập thể Chi bộ và hướng dẫn xây dựng Bản cam kết  tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 của cá nhân.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên gương mẫu thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chuyên đề năm 2018, Quy định về chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 265, ngày 15/3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và nội dung đăng ký cam kết làm theo năm 2018 của từng cá nhân, là cơ sở để kiểm đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.
 
     Cùng ngày, Chi bộ đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức công khai bản kê khai tài sản năm 2017 của cán bộ, đảng viên trong cơ quan thuộc diện phải kê khai tài sản trước chi bộ, đây cũng là một trong những nội dung thực hiện nguyên tắc dân chủ, kê khai tài sản minh bạch của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Hải Yến

Xem tin theo ngày:   / /