Chiêm Hoá: xã Phú Bình duy trì mô hình tự quản về phân loại, thu gom và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa ở khu dân cư.

Thứ Năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 - 08:11

Cỡ chữ: A+ A-

Để duy trì và từng bước nâng cao hoạt động mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa giai đoạn 2020 – 2025 và hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Ủy ban MTTQ xã Phú Bình (Chiêm Hóa) tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và làm hố xử lý rác thải tại các hộ gia đình và các điểm trung tâm tại các thôn trên địa bàn xã.


Tổ tự quản khu dân cư Nà Bó vệ sinh, phát dọn tuyến đường vào thôn

 

      Đến nay, Ủy ban MTTQ xã đã thành lập được 44 tổ, nhóm tự quản ở 11 khu dân cư với trên 2.000 thành viên tham gia. Hàng tháng, các tổ tự quản phối hợp với UBMTTQ xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; từng bước giảm thiểu và tiến tới không dùng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cơ sở kinh, thương mại, dịch vụ và trong sinh hoạt của nhân dân. Qua đó các hộ gia đình đã tự giác phân loại rác thải làm 02 loại, rác hữu cơ và rác vô cơ (rác hữu cơ là loại phân hủy được như: rau, củ, quả, các loại, rác vô cơ là rác không phân hủy được như chai, lọ nhựa các loại). Đối với rác hữu cơ các hộ gia đình tận dụng ủ men vi sinh làm phân bón, đối với rác vô cơ, túi nilon sẽ thu gom làm gạch sinh thái, tận dụng xây bồn hoa tùy theo sự sáng tạo của mỗi khu dân cư.

 

Đoàn viên thanh niên xã Phú Bình tận dụng chai lọ, chất thải nhựa làm gạch sinh thái


      Với mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa; Ủy ban MTTQ xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của MTTQ từ xã đến khu dân cư, góp phần từng bước xây dựng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí môi trường.
                                                                Hoàng Thị Thanh
                                                  Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Bình

 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /