Lâm Bình: xã Thổ Bình đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đông nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thôn Bản Piat.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021 - 21:34

Cỡ chữ: A+ A-

Dự Hội nghị có ông Ma Ngọc Trường, Uỷ viên Ban thường vụ - Thủ trưởng cơ quan UBKT- Thanh tra huyện Lâm Bình; ông: Nguyễn Văn Dư, Phó thủ trưởng cơ quan UBKT – Thanh tra huyện Lâm Bình; ông Vi Văn Sự - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng Uỷ - Chủ Tịch UBND xã Thổ Bình và đại diện lãnh đạo cơ quan đơn vị trên địa bàn xã có người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã


Cử tri thôn Piat dự hội nghị

 

      Hội nghị đã thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại Điều 7, Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định tại Điều 37, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Các  cử tri đã được nghe thư ký hội nghị thông qua danh sách và tiểu sử tóm tắt của 4 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Lâm Bình; 4 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Thổ Bình.
      Sau khi nghe tiêu chuẩn quy định của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, cử tri dự hội nghị nhận xét, đánh giá, bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên. Cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu Hội đông nhân, cống hiến hết sức mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 
 

                                                                                            MTTQ xã Thổ Bình


Tổng số: 332 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  

Xem tin theo ngày:   / /