Sơn Dương: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Tú Thịnh phối hợp kiểm tra tiến độ xây nhà ở mới cho hộ nghèo

Thứ Tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021 - 16:33

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Tú Thịnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với trưởng các thôn tổ chức thống kê, rà soát, tổ chức họp thôn để bình xét, niêm yết công khai các hộ nghèo khó khăn về nhà ở để đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ xây dựng nhà ở mới.


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và Ban Công tác MTTQ khu dân cư thôn Cầu Quất

kiểm tra, giám sát công trình hộ ông Nông Thanh Tịnh.

 

      Để xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ giải ngân, sáng ngày 06/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo xã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình tại các hộ gia đình. Kết quả, đến thời điểm hiện tại có 19/19 hộ đã thi công xây dựng và sửa chữa nhà ở. Trong đó, 08 hộ đã được MTTQ huyện cấp tạm ứng 120 triệu đồng; 04 hộ sửa chữa đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ chức thành viên huy động anh em dòng họ và nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ tiền mặt và vật liệu được trên 110 triệu đồng và 88 ngày công lao động.
     Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình của từng hộ, Ban công tác Mặt trận tiếp tục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các hộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo chất lương công trình và tiến độ giải ngân./.
                                                                                    Phạm Quý Cảo
                                                                      Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tú Thịnh

 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /